Ønsker å bosette flere enslige flyktningbarn

«Jeg vokste selv opp i en familie hvor foreldrene måtte velge mellom SFO for det ene barnet eller barnehage for det andre», skriver Zaineb Al-Samarai.
Foto: Pressebilde
Regjeringen øker kommunenes integreringstilskudd med kr 20 000 per enslig mindreårig flyktning, og legger dermed til rette for at flere kommuner kan bosette barn og unge.
0Shares

– Det er veldig viktig at enslige barn og unge som har flyktet til Norge og fått opphold her, raskt får en kommune å bo i. Disse barna trenger en stabil og trygg tilværelse for raskt og kunne integreres i samfunnet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til inytt.no.

Som et ledd i å få flere kommuner til å bosette enslige mindreårige, foreslår Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke tilskuddet til kommunene med 20 000 kroner per enslige mindreårig som bosettes i 2010. Det betyr at integreringstilskuddet blir etter voksen sats, dvs. 147 500 kroner det første året. Til sammen foreslår Regjeringen å bruke 10 millioner på dette i år.


Det har vært en sterk økning i antall enslige mindreårige som søker asyl og får opphold i Norge. I år vil det være behov for å bosette nærmere 700 barn og unge.

– Det er mange som skal bosettes. Derfor er det så viktig å legge til rette økonomisk slik at kommunene har gode rammevilkår for sitt arbeid, sier statsråden.