Fargerikt felleskap truet

Bydelsutvalget vil legge ned Oslos eneste flerkulturelle eldresenter på Grønland.
Foto: Thrond Berge Larsen
Grønland eldresenter er Oslos eneste flerkulturelle senter. Nå er senteret truet av nedleggelse fra 1. januar 2011. Bydelsutvalget har fremmet forslag om å flytte det til Kampen – og Vålerenga eldresenter.
Hege Ramson
Latest posts by Hege Ramson (see all)

Senterets endelige skjebne blir avgjort i august. Brukerne på senteret er opprørte over forslaget.

Bydel Gamle Oslo skal spare penger, så meningen er at brukerne da skal busses til Kampen og Vålerenga eldresenter.

– Det blir problematisk for meg, sier Inger Granli, som bor i eldreboligen i Breigata hvor senteret holder til. – Jeg har vonde hofter og rygg, og bruker rullator. Her trives jeg og har fått flere venner blant våre nye landsmenn.

Vellykket integrering

En av vennene er Hamid Akhtar, opprinnelig fra Pakistan. Han benytter stedet selv om han bor på Stovner. Det er i Breigata den pakistanske eldreforeningen har sine jevnlige møter.

 – Jeg stikker også ofte innom her etter å ha vært i moskeen. Jeg tar gjerne en matbit og prater med tidligere norske kolleger fra både Spikerverket, NSB og Sporveien. Jeg synes det er bekymringsfullt om senteret nedlegges, sier han.

Senteret er Oslos eneste flerkulturelle og et vellykket eksempel på integrering. En av de viktigste ildsjelene i kampen for å bevare det, administrerende leder i senterets brukerråd, Hjørdis Johnsen, sier at de forskjellige nasjonalitetenes eldreforeninger også disponerer stedet.

– Pakistanere, bosniere, somaliere har hver sine møtekvelder her. De lager fester for de eldre på huset. Ellers benytter de kafeen, hvor det også er påskefester og julebord.

–  De fremmedkulturelle foreningsmedlemmene er sprekere enn brukerne som bor her, men viser dem stor omsorg. De skjærer opp maten deres, drar fram stoler. Stort sett snakker de norsk, hvis ikke, har de enten med tolk eller tolker for hverandre. På Kampen kan de ikke leie. De mister sin tilnytning til miljøet, som da blir hvitt.

Vanskelig å ta bussen

Johnsen forteller at det også  bor somaliere og iranere i eldreboligen i Breigata.

– Ikke alle av dem snakker norsk, men her er de på hjemmebane og finner ut av tingene. Det blir nok vanskeligere på et fremmed sted, sier hun.

Mange av beboerne i Breigata er for skrøpelige til bussturen til Kampen fem dager i uka.

– Vi må ha spesialbuss som kan ta rullatorer og rullestoler, og en sykepleier må være med. Jeg skjønner ikke hvordan det kan lønne seg. Bydelsutvalget har beregnet 200 000 til bussing, men det tviler jeg på holder, sier Johnsen.

Senterets brukerråd har sendt flere brev til bydelsutvalget. I begynnelsen av mai demonstrerte brukerne i fargerikt fellesskap fra Breigata til bydelsutvalgmøtet.

– Der holdt jeg et innlegg, forteller Johnsen. – Jeg ble avbrutt av flere applauser, etter hvert stemte også medlemmene i bydelsutvalget i. Vi fylte hele lokalet, de måtte sette fram ekstra stoler.

Bydelsutvalget satte saken på vent, og nå skal sentrets skjebne først avgjøres den 20. august.

–  Vi har pensjonsforbundet i ryggen, og TV 2 har vært her. Bydelsutvalget hadde nok ikke ventet så mye motbør, avslutter hun.

 Viktig møte
Leder i Helse- og sosialavdelingen i bydel Gamle Oslo, Bettina Thorvik, sier hun ser mulige fordeler i sammenslåingen, som styrket arbeidsfellesskap. Men understreker at det ikke er gitt at Grønland flytter til Kampen.

– Det finnes kanskje andre løsninger. Dette skal vi diskutere på møtet den 20. mai. Men bydelen kan ikke overskride det budsjettet bystyret bestemmer, fortsetter hun.

I 2010 var bydel Gamle Oslo tvunget til å spare 22 millioner kroner.