Nordmenn mer positive til innvandring

61 prosent nordmenn er positive til innvandring, ifølge ny undersøkelse utført av Nationen.
0Shares

Nationens Distriktsbarometer viser at 61 prosent av befolkningen mener
innvandring er positivt. 23 prosent synes ikke innvandring er positivt for
Norge.

Dette er en økning på hele 15 prosentpoeng fra ifjor. Da var det 46 prosent som mente at innvandring var positivt.

– Folk setter pris på innsatsen innvandrere gjør på arbeidsmarkedet, og en god
del setter pris på det kulturelle mangfoldet som de er opphavsmenn til. Men
så er flere redde for kriminalitet, og så lurer noen litt på om innvandrerne
har trygdefordeler og slike ting, sier forsker Svein Blom ved Statistisk sentralbyrå til Nationen.

Blant de mest positive i Europa
Blom har i en årekke forsket på nordmenns holdninger til innvandrere og peker blant annet på resultatene av Den Europeiske Samfunnsundersøkelsen som viser at nordmenn er blant
de positivt innstilte til innvandring.

– Norge ligger mot den ytterkanten av landene som har positive holdninger til
innvandring, men ikke helt i ytterkanten. Vi ligger litt nede i massen, men
heller mot den velvillige siden. Og veldig ofte ligger svenskene litt over
oss i velvilje, sier Svein Blom.

Bosted og utdanningsnivå viktig
Men undersøkelsen viser til store forskjeller mellom by og land. Det er i Oslo og de største byene innbyggerne er mest positive til
innvandring, og på bygda folk er mest skeptisk, slår Nationen fast. Resultanene viser også at de yngre er mer positive til innvandring enn gamle. Utdanningsnivå spiller også en stor rolle. Hele 65 prosent av de spurte som hadde høyere utdanning, er positive til innvandring. For de som kun hadde fullført grunnskole, var det bare 10 prosent som var positive til innvandring.