Til kamp for nærmiljøet

 
Foto: Anja Naper
Nærmiljøsenteret på Tøyen demonstrerete torsdag 6. mai i forbindelse med bydelsmøtet, for å få beholde senteret sitt.
Jessica Allande/Anja Naper
Latest posts by Jessica Allande/Anja Naper (see all)

Nærmiljøsenteret er et interkulturellt sted der barn og unge møtes rundt felles aktiviteter, samtale og leksehjelp. Nå er senterets framtid uviss.Bydelen har stram økonomi, og flere gode tiltak står i fare for nedleggese, deriblandt nærmiljøsenteret.

– Dette kan føre til en kriminalitetesøkning,
ettersom nærmiljøsenteret spiller en viktig rolle i barnas liv. Et
viktig møtested kan nå til å gå tapt, sier fagansvarlig for senteret,
Hjørdis Figenschou.

Brukere av nærmiljøsenteret engasjerte seg ivrig for å beholde senteret.