Asylsøkerregistrering diskuteres i Stortinget

0Shares
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

Mens Justisdepartementet jobber med endringer i praksisen, har de blant
annet ønsket å overføre ansvaret for registreringen fra politiet til
Utlendingsdirektoratet (UDI).

I følge NTB la Fremskrittspartiet tirsdag fram et forslag der partiet ba regjeringen fremme en egen sak om rollefordelingen mellom politiet og UDI, og dette gikk regjeringen med på.

– Det er ingenting som er avgjort i denne saken, det har det aldri vært. Ambisjonene til departementet er de samme som tidligere, får NTB opplyst i Justisdepartementet.