Flere deltakere i introduksjonsordningen

0Shares

Dette er en økning på hele 15 prosent fra året før. Deltakere fra Somalia, Eritrea, Irak, Burma og Afghanistan utgjorde vel 60 prosent av det totale antallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.


Antall deltakere i introduksjonsprogrammet er nå det høyeste siden ordningen ble innført i 2005.


Flest deltakere fra Somalia også i 2009


I 2009 var det flest deltakere fra Somalia, fulgt av Eritrea, Irak, Burma og Afghanistan. Eritrea hadde den største økningen fra 2009, mens det var størst reduksjon i antall deltakere fra Russland, som i 2009 ikke lenger er blant de fem største landene.


Av de fem landene med flest deltakere hadde Irak den høyeste andelen menn i introduksjonsprogrammet, mens Somalia hadde den høyeste andelen kvinner.


Flesteparten mellom 26 og 35 år


Det er personer mellom 18 og 55 år som har rett og plikt til å delta i introduksjonsordingen. 52 prosent av deltakerne i 2009 var kvinner, mot 53 prosent året før. Det var flest deltakere i aldersgruppen mellom 26 og 35 år, og her var kvinneandelen også størst, med 55 prosent.


Denne aldersgruppen hadde også størst økning i antall deltakere fra 2008 til 2009: 20 prosent. Aldersfordelingen blant deltakerne i introduksjonsprogrammet avspeiler aldersfordelingen blant nyankomne med flyktningbakgrunn. Derfor er det få deltakere i introduksjonsordningen i de eldste aldersklassene.


Les mer hos SSB her