Hva påvirker utdanningsvalget til minoritetsungdom?

0Shares

Minoritetsungdom har høyere ambisjoner enn majoriteten når en tar hensyn til deres sosiale bakgrunn. Deres studievalg foregår ofte i forhandling med foreldrene, viser forskning.

To artikler i et nytt nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning (1/2010), bygger på undersøkelser som utfyller hverandre. Kristinn Hegna gjør rede for funn basert på en longitudinell undersøkelse blant ungdomsskoleelever (LUNO). Hun har studert endringer i utdanningsaspirasjoner etter kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn. Mariann S. Leirvik har dybdeintervjuet 23 unge voksne med indisk og pakistansk bakgrunn for å finne ut hvilken innflytelse foreldrene har på utdanningsvalget til de unge. Andre forskere har funnet at sosiale forskjeller snarere reproduseres enn utjevnes i skolesystemet.

Les hele artikkelen