Stabæk gir gratis billetter til asylbarna

Stabæk fotball gir gratisbilletter til gutter fra Sri Lanka, Somalia, Afghanistan og Iran, gjennom hele fotballsesongen.

Medlemmene i lokalgruppa Oslo 3 glad over gaven fra Stabæk fotball til enslige mindreårige asylsøkere, ifløge Redd Barna.

På Tanum asylmottaks avdeling for enslige, mindreårige bor det mellom 20 og 25 barn. Mange av dem er gutter, og guttene elsker fotball. Nå får de anledning til å gå på fotballkamper med Stabæk, hele sesongen, takket være Redd Barna-venn Ingebrigt Steen Jensen.

Redd Barna gruppa har vært fast på Tanum asylmottak en gang i uka siden oktober 2000.

Der leser de lekser med ungene og finner på ulike ting sammen. Barna på denne avdelingen er mellom 8 og 16 år, og kommer hovedsakelig fra Sri Lanka, Somalia og Afghanistan.

Guttene på Tanum, pluss en av jentene er alle opptatt av fotball. Derfor tok medlemmsgruppa fra Oslo kontakt med Ingebrigt Steen Jensen, kjent Redd Barna-venn og ikke mindre kjent som Mr. Stabæk.