Færre søker asyl i Norge

Siv og Skei Grande er enige om Norges bidrag i EUs asylpolitikk. Arkivbilde av syrisk flyktning

I løpet av årets første halvår kom 1.661 asylsøkere til Norge, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er en nedgang på 19,7 prosent fra i fjor hvor det kom 2.068 asylsøkere.

– I fjor så fikk vi et ganske stort antall asylsøkere fra Tyrkia, og det har kommet færre i år, sier Forfang til P4-nyhetene.

Da utgjorde tyrkere 29 prosent av søkermassen med totalt 765 asylsøkere. Hittil i år har 265 tyrkere søkt asyl i Norge.

Forrige uke ble det klart at fem asylmottak i Vestfold, Telemark, Sunnmøre, Ringerike og Vesterålen legges ned fordi det kommer færre asylsøkere.

– Vi har sett at antall asylsøkere har holdt seg på et relativt lavt i nivå i Norge i årene etter de høye ankomstene i 2015, sier Forfang til P4.