Nesten alle flyktninger ut i jobb eller utdanning

Integreringsvinner: I Rauma kommune er 95 prosent av flyktninger i arbeid eller utdanning.
Foto: Wikimedia Commons
Rauma kommune er soleklar vinner på jobbintegreringsfronten, med 95 prosent i arbeid eller utdanning.

Etter at Rauma kommune startet med bosetting av flyktninger i 2016, har 17 personer gjennomført og avsluttet introduksjonsprogrammet. 95 prosent av disse har gått direkte ut i arbeid eller er i et utdanningsløp, opplyser flyktningetjenesten i Rauma kommune i en pressemelding.

Til sammenligning ligger landsgjennomsnittet på 55 %, melder Romsdals Budstikke.

– Sukessformelen er samarbeid

Leder i flyktningetjenesten i Rauma, Gunhild Dahle, er tilfreds med resultatet av jobben som er gjort de siste åra og hvordan samarbeidet i programmet fungerer.

– Suksessformelen for Rauma er at vi samarbeider godt tverrfaglig om programmet. Astero er en dyktig arbeids- og inkluderingsbedrift og voksenopplæringen har svært kompetente lærere. Vi har et positivt og inkluderende næringsliv som stiller velvillig opp og tilbyr uvurderlig arbeidspraksis. Vår strategi er å være tett på deltagerne, se hele mennesket og livssituasjonen. Vi legger individuelle løp og retter programmet tidlig inn mot arbeid eller utdanning, noe som viser seg å være svært viktig for resultatet, sier hun til Romsdals Budstikke.

I Rauma jobber kommune, næringsliv og frivillige for å inkludere flyktninger gjennom Rauma-modellen.

– Gjennom samarbeid på tvers er målet å få flyktninger til å bli Raumaværinger.
Stedstilhørighet, kulturforståelse, samhandling og samvær med Raumas innbyggere er viktige element for god resultatoppnåelse. Raumamodellen er et samarbeidsprosjekt med aktører i frivilligheten og i det lokale næringsliv. Målet er å kvalifisere flyktninger til primært å jobbe i Rauma og bidra til å dekke kommunens behov for arbeidskraft, heter det i kommunens flyktningstrategi.