Utlyser midler til tiltak mot tvangsekteskap

0Shares

Målet er å forebygge tvangsekteskap gjennom å motarbeide undertrykkende
holdninger og praksis i aktuelle miljøer og dermed styrke de unges
muligheter til å ta selvstendige valg.

De 10 millionene skal gå til frivillige organisasjonene som vil
forebygge tvangsekteskap ved å drive informasjonsarbeid,
nettverksbygging og andre former for dialog og kontakt rettet mot unge
med innvandrerbakgrunn og deres foreldre, i følge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som forvalter midlene.