Kurs om det kurdiske miljøet

Vi arrangerer et kurs som sikter på å øke kunnskap og forståelse om det kurdiske miljøet innen offentlige instanser og hjelpeapparater som jobber med tvangsekteskapsrelaterte problemer.

Gjennom kurset vil både de kurdiske områdene og det kurdiske miljøet i Norge
utdypes av innlederne og relevante aspekter til tvangsekteskap vil bli tatt opp
som tema.

Mer informasjon og detaljert program med
foredragstitler kommer senere.

Program:

08:45- 09:15               registrering
og kaffe

09:15- 09:30               åpning

09:30- 10:30               Unni
Wikan, sosialantropolog og professor ved Universitetet i Oslo

10:30- 10:45               kaffe
pause

10:45- 11:45               Kamil
Ahmed, leder for IKAF

11:45- 12:30               lunsj

12:30- 13:30               Hogir
Karadakhi, miljøterapeut

13:30- 13:45               kaffe
pause

13:45- 14:45               Bahar
Munzir, leder for Støtte Kampanje for Kvinners Rettighetter

14:45- 15:00               avslutning

Kurset er gratis og er
beregnet for 60 personer. De som vil delta sender påmelding med navn, e-post
adresse og hvor de representerer innen 19.januar til følgende e-postadresse: [email protected]. Du kan også ringe
eller send SMS til telefon numrene nedenfor.

Har du noe spørsmål, ta
gjerne kontakt med oss.