Fokus på et mer inkluderende Chile

Ingenting i veien med festhumøret blant fremmøtte norsk-chilenere i Eventhallen
Foto: Claudio Castello
200-årsjubileum i refleksjonens tegn.
0Shares

Lørdag 18 september avholdt Chiles ambassade og Norsk-Chilensk Foreningen stor feiring for å feire 200-årsjubiléet for opprettelsen av landets første regjering og første skritt mot full uavhengighet fra det spanske koloniveldet.

Arrangementet på Eventhallen i Bryn samlet et flere hundre hundretalls personer, både chilenere, norsk-chilenere, nordmenn og folk fra andre nasjoner og fra forskjellige deler av Norge som kom for å feire.

Et håpets Chile

– Nasjonaldagen er for alle chilenere, og ingen skal føle seg ekskludert, sa Chiles ambassadør i Norge, Juan Anibal Barria.
Foto : Claudio Castello

Chiles ambassadør i Norge, Juan Anibal Barria, understreket betydningen av dagen og feiringen, som han mente er en dag for alle chilenere, uansett bakgrunn.

– Hvis Chiles president mener alvor om å la urbefolkningen slippe til så må han handle og ikke bare vise at tiltak er tomme ord, var gjennomganstonen hos denne gjengen som holdt en stille markering for Chiles urbefolkning.
Foto : Claudio Castello

– Jubileet gir en mulighet for å reflektere over fremtiden, slik at vi kan skape et bedre Chile. Vi må forsette å utvikle bedre institusjoner, forbedre vårt demokrati og styrke menneskerettigheter og sosial velferd. Ja, rett og slett skape et bedre Chile som kan inkludere og omfavne alle.

Felles historie

Begge land er utpregede sjøfartsnasjoner med en felles historie og faktisk større likheter enn forskjeller, la han til.

– Chile og Norge er historiske venner. Vi har like politiske idealer og tror på menneskeverdighet, og et samfunn der alle har like muligheter. Jeg er takknemlig for at Norge åpnet sine dører og hjulpet de som engang måtte flykte. I dag bor det nesten 10,000 chilenere og deres etterkommere i Norge som er godt integrerte i det norske samfunnet.

Fremhevet minoritetsinnsats

Enhetsleder i Enhet for mangfold og integrering (EMI), Rowena Teodocio, var også tilstede på arrangementet. Hun fremehevet Norsk Chilensk Forenings og andre lignende aktørers innsats på organisasjonsfeltet.

– Vi setter stor pris på arbeidet norsk-chilenerne gjør, særlig blant private og offentlige aktører her i Norges hovedstad og landets største flerkulturelle by, påpekte Teodocio.

Ta hensyn til urbefolkningen

200-årsjubileet i Chile har også vært preget av urbefolkningsspørsmålet. Nylig har et titalls indianeraktivister gått i sultestreik i protest mot regjeringens behandling av mapuchene, Chiles største urbefolkning.

Under avdukingen av 200-årsflagget i Santiago 17. september foreslo Chiles president Sebastian Pinera å opprette et dialogforum som skulle samle representanter fra de ulike stammene og regjeringen. Utspillet har blitt møtt med svært forskjellige reaksjoner.

Utrop møtte en gjeng aktivister som hadde samlet seg utenfor Eventhallen. En av aktivistene, en norsk-chilener i 30-årene som ikke ville stå frem med full navn men lot seg fotografere med resten av gruppen sa seg avventende og heller skeptisk til forslaget.

– Når man snakker om dialog, så må man også ty til handling, uttalte han til utrop.no.