- Medias rolle fremdeles viktig i integreringsdebatten

Forbi hijabdebatten

Panelet: Fra venstre ser vi avdelingsdirektør Anne Folkvord i Barne- og likestillingsdepartementet ,VGs debattredaktør Elisabeth Skarsbø Moen, Rojan Ezzati fra PRIO og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik
Foto: Hina Aslam
Mulige veier til et mer balansert ordskifte om innvandring og innvandrere var temaet på et seminar i regi av UNESCO-kommisjonen den 14. oktober på Håndverkeren i Oslo.

Det var stort engasjement i salen under debatten ”Forbi hijabdebatten”. Kjell Magne Bondevik fra UNESCOs High Panel on Peace and Dialogue var invitert som hovedinnleder.

I debattpanelet satt i tillegg VGs debattredaktør Elisabeth Skarsbø Moen, avdelingsdirektør Anne Folkvord i Barne- og likestillingsdepartementet og Rojan Ezzati fra fredsforskningsinstituttet PRIO.  

UNESCO-panelet for fred og dialog ble opprettet i forbindelse med at 2010 er FNs år for tilnærming og forsoning mellom kulturer, hvor UNESCO har fått et spesielt ansvar. Formålet er å drøfte tiltak som kan bidra til å fremme likeverd mellom kulturer, gjensidig respekt og fredelig sameksistens.

Tok ordet: Venstre-politiker Abid Q Raja deltok som publikummer.
Foto : Hina Aslam

Til tross for at politikken har blitt gradvis mer restriktiv, er debatten blitt tilsvarende råere.

– Økt kunnskap om hverandre gjør at vi lettere kan leve sammen med våre forskjeller. Det er avgjørende at vi etablerer møteplasser for dialog og samarbeid på alle nivåer, ikke minst der hvor skoen trykker mest – i lokalsamfunnene, fastslo Bondevik.

Et viktig rolle
Innvandringsskeptiske argumenter har fått stadig større legitimitet i politikken, mener Bondevik.

– Til tross for at politikken har blitt gradvis mer restriktiv, er debatten blitt tilsvarende råere. Media er med å forme våre holdninger, og derfor må redaktører og journalister være seg sitt ansvar bevisst, sa han.