Kritiske til forslag om meldeplikt

Asylsøkere til Norge
Foto: Flickr/Creative Commons
Regjeringen vil innføre bo- og meldeplikt for asylsøkere, og truer med fengsling av alle som bryter med betingelsene. Antirasistisk Senter mener forslaget kan føre til unødig fokus på kontroll.
0Shares

En foreslått innstramning som nå vurderes av Justisdepartementet, skal hindre at
asylsøkere forsvinner, skriver Klassekampen.

– Bakgrunnen for at vi vurderer dette, er at vi fra tid til annen får
tilbakemeldinger fra politiet om at de bruker mye tid på å uttransportere
asylsøkere med Dublin-saker, seier statssekretær Pål Lønseth (Ap) i
Justisdepartementet til Klassekampen.

Flest afghanere

Leder i Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, hevder det er greit å ha kontrollrutiner. Samtidig er hun og senteret kritiske til at forslaget vil føre til unødig mye kontrollbruk.

Gruppene det foreslås meldeplikt for, er asylsøkere som kommer fra land der
mange får avslag, og som derfor skal få saken behandlet innen tre uker,
asylsøkere som har såkalt grunnløs søknad som skal behandles innen 48 timer,
asylsøkere som først har søkt asyl et annet sted i Europa, samt enslige mindreårige med
Dublin-sak.

En titt i UDIs nyoppdaterte statistikker for september 2010 på direktoratets hjemmeside, udi.no, viser at flesteparten av avslagene kommer fra Afghanistan (1191), Irak (647), Russland (422) og Eritrea (354).

For mye kontrollfokus

Leder i Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, sier til utrop.no at organisasjonen er kritiske til økt tendens til kontroll.

– Vi vil understreke at asylmottak ikke skal bli fengsler, og ser en risiko for
at det kan gå inflasjon i kontrolltiltak.

Ifølge Partapuoli anerkjenner imidlertid senteret at myndighetene har bruk for kontrollrutiner.

– Både pålegg om bestemt oppholdssted og meldeplikt kan i gitte situasjoner være
rimelige virkemidler fra myndighetenes side. Samtidig er det viktig å vise varsomhet. Kontrollmekanismene bør ikke bety at det skal bli vanskeligere å bo privat, hos for
eksempel familie, legger hun til.