Hyppigere abort blant innvandrerkvinner

0Shares

Samtidig som disse kvinnene utgjorde 24,5 prosent av alle abortsøkende utgjorde de bare 15,5 prosent av den kvinnelige befolkningen, viser en ny undersøkelse fra Oslo, gjengitt i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Innvandrerkvinner var overrepresentert i alle aldersgrupper av abortsøkende kvinner.

I alt var det 1 088 abortsøkende kvinner ved Ullevål universitetssykehus i perioden desember 1999 til og med mars 2000.

Av 1 069 kvinnene som ble inkludert i de videre analysene, var det 262 fremmedkulturelle (24,5 %). Av de 807 vestlige kvinnene var det 753 (93 %) norske/nordiske.

Innvandrerkvinner var overrepresentert blant de abortsøkende. De utgjorde 24,5 % (262/1 069), men bare 15,5 % av den kvinnelige befolkningen.

Bortsett fra i gruppen under 20 år var tendensen en økende grad av overrepresentasjon av fremmedkulturelle kvinner med økende alder. I aldersgruppen 40 år utgjorde de med innvandrerbakgrunn 25,8 % av de abortsøkende og 13,8 % av den kvinnelige befolkningen.

Klassifikasjonen av innvandrerbakgrunn blant de abortsøkende var basert på at de hadde et fremmedlydende navn.