Staten skal hjelpe innvandrere med å sende penger hjem

Nå kan du få oversikt over hvem som er billigst på overføring av penger til utlandet.
Statlig drevne Finansportalen.no skal lansere sendpengerhjem.no som er ny tjeneste som sammenlikner priser for pengeoverføring fra Norge til utlandet.

Både utviklings- og miljøvernminister Erik Solheim, forbrukerminister Audun Lysbakken og forbrukerdirektør Randi Flesland deltar på lanseringen som finner sted 8. november.

– Sende penger hjem-prosjektet (SPH) ble satt i gang fordi innvandrere i Norge og nordmenn med innvandrerbakgrunn sender store pengebeløp til familie og slekt i sine opprinnelsesland. Internasjonalt utgjør de private pengeoverføringene fra om lag 200 millioner migranter i verden minst 200 milliarder dollar pr. år (overordnet estimat)1. Dette er dobbelt så mye som all internasjonal bistand til sammen, i følge en pressemelding.

SPH-tjenesten samler og sammenlikner informasjon fra ulike SPH-aktører for å gi brukerne mulighet til å redusere sine overføringskostnader ved å velge det rimeligste overføringsalternativet i Norge. Det er også et mål å øke konkurransen på dette markedet og bedre vilkårene. Tjenesten har et særlig fokus på transaksjoner til utviklingsland, heter det videre.

I første omgang vil SPH dekke pengeoverføringer fra Norge til følgende 25 land: Polen, Pakistan, Irak, Vietnam, Tyrkia, Bosnia-Herzegovina, Russland, Sri Lanka, Filippinene, Kosovo, Thailand, Afghanistan, Litauen, India, Marokko, Chile, Kina, Eritrea, Etiopia, Romania, Makedonia, Det palestinske området, Latvia, Brasil og Serbia.