– Sats på skolen der den er

Ap-politiker Abdullah Alsabeegh ønsker ikke bussing av elever.
Foto: AUF.no
I sommer foreslo SV-politiker Heikki Holmås tilbud om frivillig bussing av minoritetselever til skoler der flere snakker flytende norsk. Ap-politiker Abdullah Alsabeehg mener at man skal satse på skolen der den er.
0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

På Oslo-skolene har over 40 prosent av barna flerkulturell bakgrunn, ifølge Alsabeehg. På Mortensrud skole er andelen 97 prosent, mens det er motsatt på Maridalen skole i Oslo. Flere Ap-politikere har signalisert støtte til bussing av elever til andre skoler som en mulig løsning for å skape balanse.

Høyere lønn til lærerne
– Utfordringer i Oslo-skolen krever omfattende og langsiktige tiltak. Bussing er ikke et av dem. Løsningen er følgende: Sats på skolen der den er! Skoler som har størst utfordringer må få mest ressurser. Skolene må få den beste rektoren og de beste lærerne. Lærerlønnen må være høyere enn lønnen på skoler med mindre utfordringer.
 
Ikke rett løsning
Frp foreslår innvandringsstopp som den rette løsingen. Partiet er imot bussing av elever.

– Jeg mener innvandringsstopp uttrykker feil forståelse av virkeligheten. De elevene det er snakk om på Mortensrud eller Tøyen, er barn som er født og oppvokst i Oslo. Kvinnelige førstegenerasjonsinnvandrere fra for eksempel Irak i alderen 35-44 år hadde  i gjennomsnitt 3,3 barn i 2004. Det er langt høyere gjennomsnitt en for resten av befolkningen. Innvandringsstopp vil dermed ikke føre til betydelig færre barn med flerkulturell bakgrunn i Oslo-skolene. FrP er også imot bussing, men utenom innvandringsstopp ser de ingen annen løsning, sier Ap-politikeren.

Demografisk sammensetning

Abdullah Alsabeegh legger til at i flere områder i Oslo er det ikke lenger mulig å endre på skolegrensene for å endre stort på den demografiske sammensetningen. Men der det er mulig å justere på skolegrensen, må det gjøres. Et mer langsiktig virkemiddel for å utjevne forskjellene mellom øst og vest i Oslo er endringer i boligpolitikken. Han mener at politikerne må gripe inn.