Bare to av oktoberbarna har fått opphold uten begrensninger

106 fikk innvilget humanitært opphold, med begrensninger, for ett år av gangen.
Foto: Tine Poppe
En gjennomgang fra UDI viser at kun to av de såkalte «oktoberbarna» har fått innvilget opphold uten begrensninger i Norge.
0Shares

Begrepet «oktoberbarn» oppsto det kom over 5000 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2015, de fleste i løpet av høsten. I de tilfellene der ungdommene ikke hadde pass eller annen gyldig ID, satte norske myndigheter fødselsmåned til ankomstdato.

Enslige mindreårige fikk opphold inntil de fylte 18 år.

Stortinget presset regjeringen til å gjøre en ny gjennomgang av sakene etter søknad.

106 fikk innvilget humanitært opphold, med begrensninger, for ett år av gangen. Dette skyldes ofte mangel på godkjente ID-papirer.

62 av disse er bosatt i norske kommuner. 23 bor på asylmottak slik som Sharifullah Niazi.

Bare 15 av de søknadene som ble realitetsbehandlet endte med avslag. Men flere hundre av søknadene ble avvist uten realitetsbehandling, skriver Fædrelandsvennen.

– Det var mange flere som søkte om ny vurdering av asylsøknad enn hva som var den egentlige målgruppen» skriver UDIs presserådgiver John Olav Kroken i en e-post til Fædrelandsvennen.

FAKTA

Da mange av dem som var 16 da de kom ble anslått å fylle 18 utover høsten 2017, ble begrepet «oktoberbarna» brukt om en stor gruppe unge afghanere som ventet tvangsutsendelse til Kabul i oktober 2017.

Muligheten for at «oktoberbarna» kunne få sakene gjenopptatt, gjelder kun afghanerne som:

*fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, og

*hadde fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til man fyller eller fylte 18 år, og

*i siste vedtak var blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

Mange enslige mindreårige forlot norske mottak på flukt fra politiet. Noen reiste videre til andre europeiske land, og andre ble papirløse flyktninger i Norge.