– Trenger politikere som forbilder

Forbilder: SV-politiker Symphorien Pombe mener minoritetsgrupper - og da særlig barn og unge - trenger politikere som forbilder de kan identifisere seg med.

Symphorien Pombe kom til Norge fra den demokratiske republikken Kongo i 2002 som kvoteflyktning. Da eide han ikke mer enn hva som fikk plass i en plastpose. Blant innholdet i posen var et vitnemål som dokumenterte en lang utdanning, toppet med et femårig jusstudium på et eliteuniversitet i Kongo.

– Jeg har alltid vært privilegert, fortalte Pombe til Tunnelsyn i september. 

Han er i dag valgt inn i kommunestyret for SV i den nye kommunen Øygarden, som fra nyttår blir den nest største kommunen i Vestland fylke. Han er også sikret fast plass i Vestland fylkesting. I tillegg til det er han 2. vara for Audun Lysbakken på Stortinget.

– Jeg har møtt svært mange nordmenn, og sammen har vi bygget respektable relasjoner som er min rikdom. Jeg var bare en flyktning, men i dag kan journalister og andre ringe for å be om intervju, det er også en annen rikdom, forteller Pombe.

– Foreldrene sover fortsatt

SV-politikeren mener norske partier i for liten grad prioriteter minoritetsrepresentanter på toppen av valglister under valgkamper.

– De fleste partiene er opptatt av minoritetsgrupper sin stemme under valgkamper, men mindre opptatt av å prioriterer minoritetsrepresentanter på toppen av valglister og ikke minst saker som omhandler minoritetsgrupper. Minoritetsrepresentanter er som oftest dårlig plassert på lister med minimum sjanse til å få fast plass enten i kommunestyret, fylkestinget eller på Stortinget, forteller han.

Blant Pombes hjertesaker står barn og unges vilkår sterkt. I en e-post til Utrop presiserer han viktigheten for minoritetsgrupper – og da spesielt for barn og unge – av å ha politikere som forbilder de kan identifisere seg med. På dette området mener han derimot også at foreldre må bli flinkere til å ta kampen.

Mange av foreldrene sover fortsatt, de følger ikke med, de bruker ikke sin stemmerett. De er norske, men opptrer som innvandrere i Norge fordi noen av de er diskriminert i arbeid og i politikken, og de er fraværende i demonstrasjoner som gjelder dem selv. De våger ikke å ta kampen, konstaterer han.

Møtte Nelson Mandela

Tidligere president i Sør-Afrika og apartheidaktivist, Nelson Mandela, er Pombes store helt. Sistnevnte kan fortelle om et møte med Mandela i 1990 i sin egen hjemby Goma i Kongo, bare få måneder etter at Mandela ble løslatt, som ifølge Pombe har betyd mye for hans politiske engasjement.

– Møtet med Nelson Mandela har formet meg. Det finnes ingen som ham på Stortinget. Så jeg har fullt fokus på små og store saker som innbyggerne er opptatt av.

Det er først og fremst de lokale oppgavene som opptar Pombe. For han haster ikke det med å få taletid på Stortingets talerstol.

– Både Audun Lysbakken og første vara Gina Barstad har gjort en strålende jobb. Jeg konsentrerer meg mest om mine lokale og regionale oppgaver, men en dag kan min tur komme, og da skal du høre min stemme fra talerstolen, avslutter han.