Tidligere flyktning vil hjelpe nye flyktninger

– Jeg er godt integrert, og jeg bruker gjerne erfaringen min til å hjelpe nye flyktninger, forteller Mehdi Azadmehr.
Foto: usn.no
Norsk-iranske Mehdi Azadmehr kom som tiårig flyknting. Nå vil han med sin erfaring hjelpe barn og unge som nye landsmenn å etablere seg i Horten.

Norsk-iraneren skal være med på å beslutte om Horten kommune skal ta imot to mindreårige flyktninger.

Azadmehr var sentral i debatten da Høyre denne uka behandlet saken i gruppemøte.

– Horten er langt unna Oslo, og vi har på ingen måte de utfordringene som vi nå ser i Oslo. Jeg har en datter på Sentrum skole, og jeg kjenner godt til forholdene der. Skolen har mange elever med minoritetsbakgrunn. Selvsagt har skolen utfordringer, men jeg mener Sentrum skole er en god skole for alle. Samtidig må vi vite at vi også i Horten har sårbare grupper, og vi må ta tak før vi opplever det som skjer i Oslo, sier Azadmehr til Gjengangeren.

Raskere integrering for barn

Til daglig jobber han ved universitetet på Bakkenteigen med forskning og undervisning i mikro- og nanoteknologi. I Horten Høyre er han fast medlem i hovedutvalget for klima, miljø og teknikk.

– Barn og ungdom har mye lettere for å lære seg norsk enn sine foreldre. Barn og ungdom blir også enklere integrert i samfunnet, og de blir en del av kulturen i Norge. Jeg er for at innvandrere blir spredt rundt om i byer og tettsteder. Men samtidig forstår jeg voksne som søker til områder der det allerede bor folk fra eget land. Det å kjenne språket og kulturen gir trygghet. Utfordringen er ofte mangel på integrering, sier Høyre-politikeren.

Les hele intervjuet i Gjengangeren