Nwosu raser etter avslutningsmiddag

Ikke imponert: Norsk-nigerianske Elvis Chi Nwosu (Oslo Ap) mener det er uheldig at kun majoritetspolitikere fikk snakke under de rødgrønnes bystyreavslutningsmiddag.
Foto: Jessica Allande
Oslo Aps avgående representant Elvis Chi Nwosu er i harnisk over at byrådspolitikernes avslutningsmiddag ikke hadde noen flerkulturelle politikere som talere.
0Shares

– Ingen politikere med minoritetsbakgrunn fra noen som helst parti ble invitert til å tale. Noen kan se dette som symbolsk, men for meg handler det om signaler som sendes ut. Om at vi med annen bakgrunn enn etnisk norsk blir usynliggjort, sier Nwosu irritert til Utrop.

Avslutningsmiddagen han sikter til er en tradisjon blant bystyrepolitikerne, hvor man blant annet tar farvel med politikere som skal avrunde den siste bystyreperioden.

Ap-veteran fikk ikke tale

Nwosu reagerer blant annet på at den norsk-pakistanske Ap-veteranen Khalid Mahmood ikke fikk tale.

– Dette var hans siste oppdrag som folkevalgt, og han kunne fått en langt verdigere avslutning.

Nwosu har selv representert Oslo Arbeiderparti i siste periode (2015-19), men slutter i politikken til fordel for organisasjonslivet, og til en tilværelse mellom Oslo og utlandet.

– Jeg tenker dette er trist, at det skjer på en SV-ordførers vakt og i en by hvor 14 prosent av befolkningen er innvandrere. Dette vitner om den systematiske tankegangen som ligger bak ekskluderingen av minoriteter til maktposisjoner. Når man først blir valgt inn som representant, så bør man få lov til å representere de gruppene man har blitt valgt av. Jeg takket ordføreren for avslutningen personlig, men mener også at hun har vist manglende kultursensitivitet.

Til ende og sist handler det om at man velger bort mangfoldskompetanse, mener Nwosu.

– Hverken i USA i Kongressen, eller i det britiske parlamentet, ville dette skjedd. Enkelte vil sikkert mene at jeg overreagerer, men det er snakk om hvordan man i demokrati som Norge behandler minoriteter, og hva slags signaler man sender. Dette handler om mye mer enn en offisiell middag, fremhever han.

Ny vri på gammel tradisjon

Oslo-ordfører Marianne Borgen sier til Utrop at bystyrets avslutningsmiddag er en intern arrangement, som har lange tradisjoner.

Oslo-ordfører Marianne Borgen mener talerne under bystyrets avslutningsmiddag ble valgt på bakgrunn av kjønn og partitilhørighet.
Foto : Hedda Marie Westlin/Oslo Pride

– Avslutningsmiddagen er en oppsummering etter fire år med bystyrets politikere, hvor vi blant annet hedrer de som går av. Tradisjonelt sett har ordføreren talt, men i år valgte jeg å lage en ny vri med et nytt opplegg. Vi ble i plenum enige om å ha tre par med seks bystyremedlemmer som skulle holde tale. Felles for de alle var at de skulle gå av etter endt bystyreperiode. Vi valgte talerne utifra kjønn og partitilhørighet.

Ordføreren bekrefter at Nwosu har hatt en meldingsutveksling med henne.

– Han har rett i at ingen av talerne hadde minoritetsbakgrunn, og jeg har bemerket hans synspunkt på saken.

Signaleffekt

– Nwosu viser til at når ingen talere med minoritetsbakgrunn ble valgt ut, sender det uheldige signaler. Hva tenker du om saken?

– Jeg håper virkelig at ingen andre opplevde det på samme måte, og synes det er leit at han opplevde det slikt. Vi i bystyret gjør ingen undervurdering av mangfoldet i Oslo som flerkulturell by.