Nordmenn flest mener regjeringen ikke gjør nok i kampen mot fattigdom

Der 72 prosent av personer med mastergrad eller lignende ønsker mer innsats mot fattigdom, svarer 88 prosent av personer med kun grunnskoleutdannelse det samme.
Foto: Flickr/Creative Commons
Åtte av ti nordmenn mener at regjeringen bør gjøre mer for å bekjempe fattigdom i Norge.
0Shares

Undersøkelsen Norstat har utført for ABC Nyheter viser at personer mellom 18 og 29 er aldersgruppen der flest mener at regjeringen bør gjøre mer.

I tillegg er det et skille mellom by og bygd, der henholdsvis 75 og 82 prosent svarer at regjeringen bør gjøre en bedre innsats.

Utdanningsnivå skaper imidlertid det største skillet i besvarelsen. Der 72 prosent av personer med mastergrad eller lignende ønsker mer innsats mot fattigdom, svarer 88 prosent av personer med kun grunnskoleutdannelse det samme.

Ifølge SSB bor cirka 320.000 nordmenn i husholdninger hvor det er vanskelig å få endene til å møtes. Samtidig øker den relative fattigdommen i Norge. I 2017 var det totalt 30.000 flere barn som vokste opp i lavinntektsfamilier enn seks år tidligere.