Kun 1.918 asylsøkere til Norge hittil i år

Antallet er det laveste siden 1990-tallet.
Foto: Kristin Wall
Antallet personer som har søkt asyl i Norge hittil i år, har sunket til 1.918. Det er det laveste antallet siden 1990-tallet.

1.918 personer har søkt asyl i årets første ti måneder. Det er 388 færre asylsøkere enn samme periode i fjor, viser tallene fra Utlendingsdirektoratet.

Ifølge P4 er antallet det laveste siden 1990-tallet.

Antallet asylankomster neste år vil ligge mellom 2.000 og 5.000, anslår direktoratet, men planleggingstallet er på 3.000.

Regjeringen har sagt ja til å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i år og i 2020, men har flere ganger avvist forespørsler fra EU om å ta imot båtmigranter.

UDI sier at deres anslag påvirkes av blant annet ankomstene på den østlige ruten, spesielt Hellas, grensekontroller på interne Schengen-grenser og ankomstsituasjonen i Italia og Spania.