Favoriserer innvandrere fra eliteuniversiteter

0Shares

Det kommer frem av en ny utlendingsavtale mellom regjeringen og det høyrepopulistiske Dansk Folkeparti
.

Integrasjonsminister Birthe Rønn Hornbech vil blant annet favorisere innvandrere som er utdannet ved ett av verdens 20 toppuniversiteter i henhold til den prestisjefylte rankingen fra QS. Ministerens lovforslag innebærer også at innvandrere med doktorgrad har langt lettere for å få bo med sin danske ektefelle enn innvandrere med yrkesrettede utdanninger. I tillegg favoriseres danske utdanninger fremfor utenlandske.

Tiltakene er en del av et større poengsystem som går ut på at dem som ønsker å innvandre til Danmark samler opp poeng blant annet basert på utdanning, yrkeserfaring hvilke språk de behersker. I tillegg er poengkravet dobbelt så høyt for innvandrere under 24 år.

– Det er i høy grad en innstramming. Vi vil ha noen kvalifikasjoner, så man ikke kan vente seg til adgang, sier Hornbech til Berlingske Tidende.

Tiltakene er utarbeidet av regjeringen sammen med Dansk folkeparti, og skal legges frem som lovforslag for Folketinget før jul.

Europarådets menneskerettskommisær Thomas Hammarberg mener systemet er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

– Danmarks regjering skiller mellom folk som har økonomiske og språkige fordeler og «de andre». Det er et brudd på den delen av menneskerettighetskonvensjonen, som omtaler retten til familie uten innblanding fra uvedkommende av noen art, sier Hammarberg til Information.