Lavtintegrerte innvandrerkvinner mer fødselsdeprimerte

Depressive symptomer under graviditet og etter fødsel forekommer langt hyppigere hos etniske minoritetskvinner enn hos vestlige, viser nytt studie.
Foto: Unsplash/Ben Blennerhassett
Etniske minoritetskvinner viser hyppigere forekomster av fødselsdepresjon enn hos vestlige kvinner, ifølge nytt banebrytende studium.

Lav integrering øker risikoen for fødselsdepresjon hos minoritetskvinner, viser en ny studie fra fastlege Nilam Shakeel, melder legeforeningen.no.

Fastlege Nilam Shakeel. presenterte grunnleggende funn om minoritetskvinner og fødselsdepresjoner på Nidaroskongressen tidligere i høst.
Foto : UiO

Studien skal være den første i sitt slag i Norge med minoritetskvinner som ikke snakker norsk.

Studien omfatter 823 friske gravide kvinner i nordøstlige bydeler i Oslo. Kvinnene, som hadde etnisk bakgrunn fra i alt 65 ulike land, ble rekruttert fra kontroller ved helsestasjonene i bydelene Grorud, Bjerke og Stovner. Kvinnene ble fulgt fra tidlig i svangerskapet og frem til tre måneder etter fødsel.

Flest fødselsdepresjoner hos syd-asiatere

Shakeel presenterte funnene på Nidaroskongressen i oktober. Funnene viste at at dobbelt så mange kvinner med innvandrerbakgrunn enn vest-europeiske kvinner har depressive symptomer under svangerskapet.

Blant vestlige kvinner rapporterte 8,6 prosent depressive symptomer under svangerskapet, sammenlignet med 16,1 prosent blant etniske minoritetskvinner, med høyest forekomst hos gravide fra Midt-Østen og Syd-Asia.

Lavtintegrerte en risikogruppe

Manglende integrering er en klar risikofaktor for depressive plager både under og etter graviditeten for kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.

– Det er viktig være å klar over at depressive symptomer i svangerskapet og etter fødselen forekommer hos alle kvinner og at kvinner som er dårlig integrert kan være i en risikogruppe. Vi fastleger ser disse pasientene tidlig i svangerskapet.

Lavt nivå av integrering ble målt ved spørsmål om språkkunnskaper, hvor ofte de så på norsk TV eller leste norske aviser, hvor ofte de hadde besøk av minst én nordmann og hvor lenge de hadde bodd i Norge.

– Hos minoritetskvinnene fant vi at lav grad av integrering slår uheldig ut og var forbundet med tredoblet risiko for depressive symptomer etter fødselen, sammenlignet med dem som er godt integrert og de vest-europeiske kvinnene. Det er ikke etnisiteten i seg selv som er en risikofaktor, men hvor godt kvinnene er integrert, sier Shakeel til legeforeningen.no.