– Viljen til å rydde opp i flyktningfeil var ikke like stor som med NAV-skandalen

Jussbuss mener altfor få kvalifiserer til fri rettshjelp. Foto: Ssalonso/Flickr

Advokatfullmektig André Møkkelgjerd mener NAV-skandalen har vist flere svakheter ved rettssikkerheten for svakerestilte grupper i Norge.

I en kronikk i Klassekampen 7.november  skriver han at myndighetenes vilje til å gjøre bot er langt større nå enn da flyktninger ble utsatt for en liknende rettssikkerhetsskandale i 2014.

Skandalen rammet flyktninger som hadde blitt dømt til ca. 45 dagers ubetinget fengsel for handlinger som i ettertid viser seg å være straffrie.

– Flyktninger som benytter falske dokumenter for å flykte for livet, men legger kortene på bordet uten ugrunnet opphold når de ankommer Norge, skal i henhold til flyktningkonvensjonen artikkel 31 ikke straffes for dokumentfalsk, skriver han.

Videre henviser han til en rapport han selv sammen med Marek Linha skrev i 2014 for Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) – og som i samme år ble bekreftet av Høyesterett – som slår fast at norsk praksis var i strid med flyktningkonvensjonen.

– Flyktningene var dømt til ubetinget fengsel for handlinger som var straffrie. Ingen vet hvor mange flyktninger som har fått en slik uriktig straffedom, skriver Møkkelgjerd.

Møkkelgjerd skriver videre at riksadvokaten endret som følge av dommen sine egne retningslinjer, slik at påtalepraksis ble justert mer i tråd med flyktningkonvensjonen.

– Men viljen til å rydde opp var ikke like stor overfor flyktninger med lite ressurser, som nylig hadde startet på en integreringsprosess i Norge med en uriktig straffedom for dokumentfalsk, som for NAV-skandalens ofre.

Kronikken gjengitt av NOAS kan leses her:

Når rettsstaten svikter