Likestillingsprisen 2019 til Mayada Alfaiyad

Mayada Alfaiyad er aktiv i lokalmiljøet både gjennom jobb og fritid, og formidler kunnskap om det norske samfunns- og arbeidslivet.
Foto: Privat
Syriske Mayada Alfaiyad får likestillingspris fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kultur-, næring og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal vedtok å tildele likestillingsprisen 2019 til Alfaiyad.

– Det er veldig kjekt å kunne dele ut årets pris til Mayada Alfaiyad. Ho er ei sterk, moderne kvinne som viskar ut forskjellane mellom mann og kvinne, flyktning og arbeidstakar, etnisk norsk og utlending og er såleis ein god representant for likestilling mellom kjønn og sosiale nivå, sier Marit Nerås Krogsæter, leder i kultur, næring og folkehelseutvalget i en pressemelding.

Alfaiyad kom til Elnesvågen i juni 2017, som flyktning fra Syria. Hun er født i 1979, utdannet sykepleier og er i dag midlertidig ansatt i flyktningtjenesten i Fræna kommune som tolk i barnehagen.

Alfaiyad har holdt innlegg på 8. marsarrangementer hvor hun har fortalt om hvordan det var å være kvinne i Syria før krigen startet.

Hun er aktiv i lokalmiljøet både gjennom jobb og fritid, og formidler kunnskap om det norske samfunns- og arbeidslivet, og er en ressurs for mange. Hun er også en som arbeider med å påvirke holdningene til andre innvandrerkvinner for å få de til å engasjere seg i lokalsamfunnet, og få seg en jobb.

Likestillingsprisen blir delt ut hvert år til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, skoler/skoleklasser, bedrifter, institusjoner, kommuner eller andre som har gjort «en særlig god innsats for likestillingsarbeidet i fylket».