Kommune trosser Sivilombudsmannen om «Facebook-hets» av Sumaya

Lærer mener kommentar om samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali var innenfor ytringsfriheten. Han fikk medhold hos Sivilombudsmannen, men ikke hos kommunen, som er hans arbeidsgiver og velger å ikke trekke en formell advarsel (Foto: Illustrasjon).
Foto: frittord.no
Sivilombudsmannen mente en Facebook-kommentar om Sumaya Jirde Ali var innenfor ytringsfriheten, og ba kommunen trekke advarselen overfor en lærer. Kommunen mener kommentaren er hets, og nekter.

Sakens bakgrunn er en uttalelse fra Sivilombudsmannen om offentlig ansattes ytringsfrihet. En ungdomsskolelærer nektet å godta advarselen hun fikk fra sin arbeidsgiver, en kommune, i forbindelse med en Facebook-kommentar om den norsk-somaliske forfatteren og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali.

Kommentaren ble postet i kommentarfeltet under et bilde av Jirde Ali og Sylvi Listhaug:

«Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!»

Læreren viste til ytringsfriheten, og fikk medhold fra sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Falkanger la også vekt på at kommentaren var fremsatt på fritiden, at den var politisk motivert og at kommunen derfor måtte trekke advarselen tilbake.

Nye vurderinger

Nå trosser kommunen Sivilombudsmannen, med bakgrunn i nye vurderinger, melder rett24.no.

(Kommunen) deler ikkje synspunktet Sivilombodsmannen har på kor grensa for kva og korleis lærarar kan uttala seg på Facebook. Når (kommunen) no har vurdert saka på nytt, har kommunen også sett til dom frå Borgarting lagmannsrett, der ein politimann hadde fått avskil for å ha komme med nedsetjande kommentarar på Facebook om muslimar og andre, sjå LB-2017-35146.

Lærerens advokat, Jon Wessel-Aas, reagerer på svaret fra kommunen.

– Det er ganske bemerkelsesverdig å se at en kommune rett og slett velger å se helt bort fra Sivilombudsmannens meget grundige uttalelse, særlig når kommunen heller ikke bringer ett eneste nytt argument inn i saken. Det undergraver både Sivilombudsmannens rolle og ikke minst vår klients rettssikkerhet. Det vil bli fulgt opp. Den ene lagmannsrettsavgjørelsen det vises til, var behandlet allerede i vår klage, og den er selvsagt godt kjent for Sivilombudsmannen, sier Wessel-Aas til rett24.no.