Indikasjon på menneskehandel også i fiskeindustrien

Fisking til besvær: to unge kvinner avbrøt badingen på Botnerbaugen etter at et tjuetalls polske og tyske fiskere dukket opp til stedet. (NB! Personen på illustrasjonsbildet har ikke noe med saken å gjøre).

– Vi har sett gjennomgående brudd på lovverket hos de kontrollerte. I en del tilfeller er det snakk om alvorlige saker, sier leder Lars-Jørgen Gunnestad ved A-krimsenteret i Nordland til Dagbladet.

Etter mange signaler om utnyttelse av utenlandske arbeidere i fiskeindustrien i fylket igangsatte A-krim, som er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Nav, operasjonen «Blue Silence» i fjor.

I år aksjonerte de mot 20 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen og kan rapportere om svart arbeid, ingen overtidslønn, trusler fra arbeidsgiver, dårlige og ulovlige boforhold, brudd på arbeidsbestemmelser, skyhøy husleie som payback fra arbeidsgiver og arbeidsavtaler med en timelønn på 40 kroner.

Gunnestad viser også til det de mener er indikasjoner på menneskehandel.

– Arbeiderne vet ikke alltid hva de går til. Når de skjønner at dette arbeidet ikke passer for dem, vil de kanskje reise hjem, men har ikke penger til hjemreisen. De nektes utbetaling av lønn, Da har de jo få alternativer enn å bli – ufrivillig.

Gunnestad forteller at det er satt i verk sanksjoner etter aksjonen, men at hovedformålet var å skaffe kunnskap for å iverksette tiltak.