Vil jobbe for å redusere forskjeller i Oslo

Les også Rezas svar under nettmøtet i Aftenposten. Nettprat

– Vi kan ikke godta at forskjellene mellom fattig og rik bare øker. Det er mulig å snu kursen. Ved å bekjempe sosiale forskjeller, skaper vi også et solidarisk og inkluderende Oslo. Jeg vil gi noen eksempler på hvordan Rødt vil jobbe for dette, skriver Rezaee i et innlegg i Aftenposten.

– Noen av innflytterne vil vandre videre, andre blir igjen av kjærlighet til byen – slik jeg har gjort. Flere innflyttere opplever dessverre diskriminering. I dag gjelder det særlig byens muslimske befolkning. Vi kan ikke godta rasisme. Vi må leve opp til mottoet om byen med det store hjertet. Bare på den måten skaper vi et inkluderende og solidarisk Oslo for alle, skriver han videre.