Fredsmarsj fra Eidsvollbygningen til Eidsvollsplassen

Da USA 7. oktober 2001 invaderte og okkuperte Afghanistan var det få som forestilte seg hvor lenge det ville vare. Nå har det snart gått ti år. Og Norge er med i det som fremstår som en mer og mer meningsløs krig.

På stormøte om krigen i Afghanistan på Globaliseringskonferansen 20. november 2010 kom det flere forslag om handlinger i 2011, blant annet fredsmarsj i mai og Sannhetskommisjon/et større krigstribunal i oktober. Vi samles igjen og følger opp disse sakene.
 
Program for møtet:
 
– Utviklingen av krigen i Afghanistan v/ Peter Johansen, journalist i Klassekampen
– Historiske erfaringer med politisk marsj og demonstrasjonstog v/historiker Knut Kjeldstadli
– Asylmarsj fra Trondheim til Oslo v/ Zahir Athari leder for Fred og demokrati i Afghanistan
– Fredsmarsjen fra Eidsvollbygningen til Eidsvollsplassen, 6. – 8. mai,. Hvordan? v/alle
 
USA og Vesten fører en skapt sivilisasjonskrig i mange muslimske land. I Norge er den utenrikspolitiske konsensusen om krigslinjen langt på vei fastlagt, og båret opp av de ledende kreftene i Ap, H og Frp.
 
Flere og flere har skjønt at våre myndigheter har ført Norge ut i en hengemyr i Afghanistan. Folk har begynt å forstå at det erklærte målet for ISAF styrkene om å beskytte sivile virksomheter bare har vært en avsporing. Vi er der for å støtte USA og være lojale mot NATO. Afghanere er et folk og en nasjon som aldri i historien har skadet eller truet Norge eller norske interesserer. De kommer heller ikke, uavhengig av hvem de vil bli styrt av, til å ha militær eller økonomiske evne til å true Norge og våre interesser noen gang i fremtiden. Men hvorfor har da vårt storting, våre folkevalgte som skulle representere oss folket i freds- og krigstid, bruke mer enn 11 milliarder på krigføring mot dette fattige landet, uten å ta hensyn til at halvparten av det norske folk er imot denne krigen.
 
Forsvarsmyndighetene mener at vår militære styrker blir i Afghanistan så lenge Nato ønsker det. Det må da nå bli et problem når det ene NATO-landet etter det andre vedtar å trekke seg ut.
 
Alle i Norge har et ansvar for å protestere mot krigføringen i Afghanistan og nå er tiden moden for en merkbar mobilisering. Vi bør representere en tredje kraft som kjemper mot krigsfundamentalismen, som verken er knyttet til Taliban eller den norske regjeringen.
 
Fredsbevegelsen inviterer alle personer og miljøer til å delta i idédugnad om hvordan vi kreativt kan organisere denne fredsmarsjen. Det trengs en større mobilisering enn i dag om vi skal klare å presse den norske regjeringen til å trekke seg ut av Afghanistan militært.
 
Det er derfor viktig at vi motsetter oss mot en fortsatt krigslinje i regjeringen. Fredsinitiativet, Fred og Demokrati i Afghanistan og Miljøpartiet de Grønne oppfordrer både enkeltpersoner og organisasjoner til å delta på dette møtet. Vi håper at flere har mulighet til å ta på seg praktiske oppgaver og ansvar i tiden frem mot markeringen og seminaret.
 
Møtested: Karl Johansgate 6B, 2 etg (hos Miljøpartiet De Grønne)
Ring Reza på mobil 92 61 55 42 dersom du har spørsmål.
 
Reza Rezaee, leder for Fredsinitiativet
Zahir Athari, leder for Fred og Demokrati i Afghanistan
Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne
Erling Borgen, for Hent Soldatane Hjem