UDI overtar politioppgaver

 
Utlendingsdirektoratet (UDI) skal overta politidistriktenes behandling av søknader om oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Overgangen skal skje gradvis med oppstart i 2012, ifølge direktoratet.

– Vi mener dette vil gi bedre service, kortere saksbehandlingstider og en mer oversiktlig søknadsprosess for våre brukere, sier direktør Ida Børresen i UDI.

Elleve nye regionkontorer

I dag leveres søknader om oppholdstillatelse hos politiet rundt om i landet, mens mange av vedtakene fattes hos UDI i Oslo. Når UDI overtar politiets forvaltningsoppgaver vil det bli etablert 11 regionale kontor som skal jobbe med oppholdssaker. UDI vil flytte vedtaksmyndighet ut i førstelinjen, slik at flest mulig saker kan avgjøres raskt.

– Reformen dreier seg om modernisering og service, kortere ventetid og mer fagkompetanse der ute hvor søkerne våre er. Vi må få til bedre effektivitet og korte ned køene, understreker UDI-direktøren.