Norsk organisasjon fikk støtte av Rotary til prosjekt i Sør-Afrika

Etablerer Solenergi Uten Grenser

Gründer Tommy Fernandes bruker sin kunnskap for å gi strøm til fattig i U-land ved bruk av solenergi Solar Energy Unlimited/Solenergi uten grenser er en uavhengig organisasjon stiftet i 2009
Foto: Givesolarpower.com
Gründer Tommy Fernandes bruker sin kunnskap for å skaffe strøm til fattige ved bruk av solenergi.

Solenergi Uten Grenser – Solar Energy Unlimited er en uavhengig organisasjon stiftet i 2009. Den er ennå liten, men vokser sakte, men sikkert. Utrop møter grunnlegger Tommy Fernandes i resepsjonen på Oslo Plaza.

– Ideen kom til meg da jeg jobbet for REC, den gangen Solar Vision. Selskapet var nyetablert og i ferd med å komme i gang med et prosjekt i Sør-Afrika, forteller Tommy Fernandes.
 
Sør-afrikanske myndigheter utlyste en konsesjon i seks områder i landet, som gikk ut på å installere og drifte 300 000 husstander med strøm fra solenergi. Myndighetene skulle dekke kostnadene til anleggene. Solar Vision var et av selskapene som fikk konsesjon. Solpanelene ble solgt til subsidiert pris til husstandene og dekket deres basis strømbehov.
 
Men myndighetene har nå stoppet støtten på grunn av pengemangel etter at bare 12 000 paneler var blitt installert. I dag har det kommet strømnett til flere av områdene, og da har man måttet ta ned mange av panelene.

– Disse resirkulerer vi til andre prosjekter, forteller Fernandes. Myndighetene har lovet at de skal bidra med penger til flere nyinstalleringer, men det gjenstår å se om de kan holde sine løfter.

Solpaneler med gatelys St Edmunds Skole – Assam, India.
Foto : givesolarpower.com

I India har vi installert solcellepaneler som gir strøm til dataundervisning for kasteløse barn.

Strøm til fattige
 
Prosjektet i Sør-Afrika ga Fernandes tanker om hvordan man kan videreføre slike prosjekter tross manglende økonomisk støtte fra myndighetene.
 
– Solenergi kan lette hverdagen til mange fattige verden over, sier Fernandes. – Solenergi kan dekke enkle behov på en bærekraftig måte. Likevel har vi et stort behov for nye bidragsytere. Det er mange myter som må fjernes. En av dem er at solenergi er kostbart. En annen er at få land kan bruke det.

Selv om organisasjonen har begrenset med ressurser, oppnår den resultater.

– I 2010 fikk vi støtte fra Maridalen Rotary Klubb som adopterte 50 husstander i Nobody Village i Sør-Afrika. I tillegg fikk vi støtte fra norske og utenlandske bedrifter og privatpersoner slik at totalt 70 husstander fikk et solstrømanlegg levert gratis, forteller Fernandes.

– Vi har også et prosjekt i India, der vi har installert solcellepaneler som gir strøm til dataundervisning for kasteløse barn, fortsetter han.

Kritisk til vannkraftverk

Fernandes er kritisk til at myndighetene ofte foretrekker sentraliserte løsninger.

– Utbygging av store vannkraftanlegg har gjort at folk ufrivillig må flytte, og det er gjort store inngrep i naturen. Strømmen må fraktes til brukerne også. Her taper de fattigste. Norge bør i større grad støtte andre former for fornybar energi og ikke bare vannkraft, mener Fernandes.

Han mener solenergi har stort potensial, og ramser opp Pakistan, Bangladesh, Sri-Lanka, samt landene i Sør- og Mellom-Amerika som aktuelle kandidater.

Frivillig organisasjon
Fernandes føler et ansvar for å bidra med sin kunnskap til å hjelpe de mindre heldige i verden. Solenergi Uten Grenser er inspirert av visjonene til Nelson Mandela og Desmond Tutu.

– I forbindelse med forsonings- og demokratiseringsprosessen etter avviklingen av apartheid i 1994 la Desmond Tutu vekt på at forsoning forutsetter at de som har vært undertrykt, kjenner at det er en kvalitativ forskjell på undertrykkelse og frihet. For hva er poenget med denne overgangen hvis livskvaliteten til disse menneskene verken økes eller forbedres? Da er stemmen man har avlagt, verdiløs, siterer Fernandes.

Fernandes nevner som eksempel på enkle tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for fattige at solpaneler kan brukes til å drive vannpumper.

– Vann, helse og utdanning er essensielle behov for mennesker, Kvinner og barn berøres av mangel på strøm, og henting av vann tar mye tid, sier han. – Vannpumping med solenergi kan erstatte bruk av diesel, det sparer penger og miljøet, sier Fernandes.