Mindreårige lokkes ut av asylmottak – politi, barnevern og UDI ser på

Foto: Illustrasjon.
Foto: Scanstockphoto
En enslig mindreårig asylsøkere ved Sjøvegan mottak i Troms ble lokket av en mann som ha henne Iphone og penger. Verken politi, barnevern og UDI kan gjøre noe.

Ved Sjøvegan mottak i Troms ble en 16 år gammel afrikansk jente lokket ut av mottaket av en norsk mann.

– Hverken vi eller politiet kunne stoppe det, sier mottakets leder, Cameron Davis til NRK.

Mottakslederen kalte inn til hastemøte med både lokalt politi, barnevern og UDI da han oppdaget at jenta skulle flytte til mannen.

– Det viste seg at ingen kunne gjøre noe. Det er et hull i loven som inviterer til misbruk av sårbare ungdommer, sier Davis som mener unge enslige mindreårige som kommer til Norge fortjener en bedre beskyttelse.

I dag er kun enslige mindreårige asylsøkere opp til 15 år under barnevernets ansvar. Mellom 16 og 18 år er de underlagt Utlendingsdirektoratet. Det eneste UDI kan gjøre er å være “bekymret”.

Avdelingsdirektør for Regional Mottaks avdeling i Utlendingsdirektoratet (UDI), Siri Rustad, bekrefter at UDI ikke har hjemmel til å holde enslige mindreårige over 15 år på mottakene om de selv ønsker å flytte.

Rustad sier at UDI er bekymret når ungdom flytter på tross av at de får råd om å bli.

Barnevernet krever lovendring

Cameron mener alle enslige mindreårige bør være barnevernets ansvar.

– Omsorgen for alle enslige mindreårige under 18 år burde overføres til barnevernet. På den måten vil de være under en instans som har kunnskap om barn og som kan gi dem den omsorgen og oppfølgingen de har behov for, sier han.