Humanetikere vil ikke la religiøse overta SFO og barnevern

Skolefritidsordningen og barnevernsinstitusjoner må være religiøst nøytrale, går det frem i uttalelse fra Human-Etisk Forbund (Foto: Illustrasjon).
Foto: Arkiv
Human-Etisk Forbund ønsker gode tilbud til alle barn, der barna ikke blir delt inn på grunnlag av foreldrenes tro, står det i uttalelse fra forbundet. SSI-leder Shakeel Rehman sier seg enig.
0Shares

– Vi mener livssynsnøytrale aktører skal ha forrang for å unngå at barna får en vilkårlig utvikling basert på aktørens tolkning av religion. Barnevern handler om barnas beste, og da må man velge aktører som har barnas beste som mål, sier Shakeel Rehman, leder i Senter for sekulær integrering (SSI) til Utrop.

SSI-leder Shakeel Rehman sier seg enig i kravet fra Human-Etisk Forbund om livssynsnøytralt barnevern
Foto : Claudio Castello

Uttalelsen kommer fra landsstyret i Human-Etisk Forbund (HEF), og lagt ut på human.no.

– I Bergen har en kommunal skole latt en frikirke overta både skolefritidsordningen (SFO) og kulturskoletilbudet, uten at foreldrene ble informert om hvem som stod bak. Dette skjer selv om Stortinget har slått fast at trosopplæring ikke skal foregå i SFO.

Svekker samfunnskontakt

Et Aftenposten-oppslag som omtaler Det Islamske Kultursenterets SFO-koranskole, der barn overnatter i trossamfunnets lokaler er også bakteppe for uttalelsen fra HEF.

Oppslaget i Aftenposten viser blant annet til at bevegelsen som drifter dette tilbudet,
har kjøpt eiendommer for 101 millioner kroner, og at man vil bygge flere sengeplasser for barn.

– Vi er bekymret for oppvekstforholdene når barn tilbringer så mye tid uten kontakt med andre impulser fra storsamfunnet, går det videre frem i uttalelsen.

Livssynsnøtral barnevern

I innlegget krever forbundet videre at offentlige skoler blant annet ikke slipper til trosopplæring i SFO-tiden, og at religiøse aktører innen barnevern erstattes av livssynsnøytrale tilbud.

– Human-Etisk Forbund advarer mot å overlate offentlige samfunnsoppgaver til religiøse organisasjoner. Det bør ikke overraske noen at misjonerende trossamfunn ønsker å nå ut til barn, men stat og kommune skal ikke bidra til dette.

Rehman og SSI er spesielt bekymret for dette.

– SSI kjenner til at det er flere religiøse miljøer som skader barnas utvikling og integrering med sin isolering, negative holdning og fordommer mot storsamfunnet. De er dermed ikke skikket til å drive barnevern fordi barna skal sosialiseres og ha en fremtid i det samme storsamfunnet. Vi må ha et barnevern som ivaretar barnas psykososiale utvikling slik at de skal mestre og være en del av det flerkulturelle samfunnet, sier han til Utrop.

Human-Etisk Forbunds krav-liste:

  • Hensynet til barnas rett til kulturelt og livssynsmessig mangfold veier tyngre enn voksnes oppdragerrett.
  • Myndighetene undersøker forholdene ved SFO-tilbudet hos trossamfunnet Det Islamske Kultursenter.
  • Offentlige skoler ikke slipper til trosopplæring og trossamfunn i SFO-tida.
  • Religiøse aktører innen barnevern erstattes av livssynsnøytrale tilbud.

(kilde: human.no)