– Islamsk Råd Norge må slutte å dobbeltkommunisere

I flere muslimske land kan man bli henrettet for å være homofil. Nå hevder Islamsk Råd Norge at selv om homofil praksis er forbudt i islam, så legitimerer ikke dette vold og trakassering av homofile
Islamsk Råd mener seg feiltolket i homofilispørsmålet, og presiserer i en pressemelding at rådet ikke søker dødsstraff for homofili. Skeiv Verden ser på uttalelsen som positiv, men forlanger samtidig at rådet er enda tydligere når det gjelder homofiles situasjon i muslimske land. 
Islamsk Råd Norge (IRN) sier deres standpunkt til homofile stadig feilrepresenteres av samfunnsdebattanter, politikere og journalister.
Nylig har rådet sendt ut en pressemeldingen hvor meningen har vært å gjøre sitt ståsted enda klarere. Blant annet ønsker rådet å presisere at man hverken ønsker eller søker dødsstraff for homofile.
– Vi vil videre understreke at homoseksuell praksis er forbudt i islam, men at brudd med dette forbudet ikke legitimerer hetsing, trakassering eller vold. IRN respekterer norsk lov fullt ut, og forventer at alle muslimer i Norge gjør det samme. Dette er en muslims plikt ikke bare overfor det norske samfunn, men også ifølge islams lære, heter det videre i pressemeldingen.

Viktig skritt
Talspersoner i Skeiv Verden har i en e-post til utrop.no gitt uttrykk for at organisasjonen forrige uke støttet Sara Azmeh Rasmussen i hennes forsøk på å få rådet til å ta klar avstand på dødstraff for homofile.

– Vi stiller oss bak henne i hennes krav, og det er på tide at IRN tar oss seriøst og tar avstand fra dette.

Kilder utrop.no har vært i kontakt med sier videre at man ser positivt på uttalelsen, men organisasjonen vil også vite hvordan de forholder seg til det hvis en som er LHBT-er befinner seg i et muslimsk land.

– Er det slik at de er for dødstraff for oss der nede? Vi vil ha tydelig svar på det. Hva vi krever er ikke for mye fra en statstøttet organisasjon. Vi forlanger at IRN slutter å dobbeltkommunisere og tar tydelig avstand fra dødstraff for LHBT-mennesker, uansett hvor i verden disse skulle befinne seg.