Tre fjerdedeler av studentene i Oslo har minoritetsspråklig bakgrunn

Fjernet krav om språkkunnskaper

 
Foto: Flickr
Krav om bestått norsktest for å komme inn på videregående for voksne ble fjernet i 2008 i Oslo. Det fører til at elever bruker lengre tid på studiene. Dermed hoper studielånene seg opp, og mange bruker lang tid kvalifisere seg til videre studier og arbeid.

Utenlandske studenter som vil direkte inn på høgskole eller universitet i Norge, må oppnå en viss minimumsskår på testen i norsk på høyere nivå, den såkalte Bergenstesten (se faktaboks). Men noe tilsvarende krav finnes ikke lenger for dem som vil ta videregående for voksne. Kravet om bestått norskprøve 3 (se faktaboks) ble imidlertid tatt bort for et par år siden.
– Det er svært dumt egentlig, fordi vi får inn mange elever med lavt nivå i norsk. Og det er mange elever som sliter med det faglige på grunn av språket, forteller Bjørg Haugland, rektor ved Oslo Voksenopplæring på Sinsen.
Assisterende rektor Trine Fladmoe er enig. Hun forteller at mange elever ikke klarer å henge med i norsk, historie og samfunnsfag. Både Haugland og Fladmoe synes det er beklagelig at det ikke stilles noe språkkrav til søkere på videregående skole for voksne.
– Når de kan språket godt tilegner de seg kunnskapen på kortere tid. Mange tar opp studielån, og de kan bli svært store når elevene på grunn av språkvansker ikke klarer å bli ferdig på normert tid, forklarer Haugland.
Matematikk
– Til og med i matematikk er det mange oppgaver med tekst. Det er ikke lett å løse slike oppgaver på et språk man ikke behersker skikkelig, sier Haugland.
Fladmoe forteller at de som får plass på videregående opplæring for voksne ønsker å bli ferdig på kort tid. I voksen alder er det mye annet enn studier som foregår; barn, hjem og andre sysler tar opp tid.
– Det blir veldig travelt for elevene, mange har både familie og jobb å ta seg av, forteller Fladmoe.
Norskeksamen
– De elevene med innvandrerbakgrunn som har bodd i Norge mindre enn fem-seks år kan isteden for vanlig norskeksamen ta eksamen i norsk som andrespråk. Det fører til at det blir enklere for noen. Men denne ordningen utgår i år, sier Haugland.
Flademoe og Haugland informerer om at de tilsammen har 1500 elever på skolen. De har en god del elever som har fått plass, men som ikke møter opp. Årsakene til frafall i enkelte fag er sammensatte, mener de. Noen kan bli syke, andre reiser til hjemlandet og andre merker presset om for mye arbeid.
– Mange av elevene begynner med fem fag og merker raskt at de må trappe ned og ta eksamen i færre fag, sier Flademoe.
Stryk
Våren 2010 hadde elever i videregående opplæring en samlet strykprosent på 7,8 til eksamen, mot 12,3 prosent i 2009. Tre fjerdedeler av elevene på Sinsen har fremmedspråklig bakgrunn.
– Det er veldig gode tall og dette er vi fornøyd med, sier Haugland og Fladmoe.


Bra tilbud

Elevene som tar videregående utdanning på Sinsen Voksenopplæring, er også fornøyd, men synes det kan bli mye hardt arbeid.

– Jeg liker å gå her, men det er mye pensum og vi har i tillegg utfordringer med å forstå norsk innimellom, sier Sinsen-elev Magnolia Rojas.
Hun begynte på voksenopplæring fordi hun fikk skader i armen, og da var utdannelsen innen alternativ medisin og sonemasassje ubrukelig for henne. Først tok hun grunnskole for voksne og så ble hun vurdert på servicesenteret på Helsfyr om hun kunne få plass på Sinsen. Hun har bodd i Norge mer enn seks år og kunne derfor ikke ta norsk som andrespråk.
– Vi blir behandlet likt som nordmennene i klassen, og det er jo bra, men vi ligger ikke på samme nivå i norsk, sier hun.
Hun tar norsk og engelsk og dessuten samfunnskunnskap, sistnevnte av ren interesse for faget.
– Vi betaler ikke skolepenger og får bøkene våre gratis. Det er flott, men de med utenlandsk pass må dessverre betale.
Rojas har for første gang i livet sitt tatt opp studielån og synes det er litt skummelt.
– Vi vil vise at vi kan dette og at vi er like flinke som alle andre. Men som voksne ønsker vi å bli raskt ferdig med utdannelsen. En del ønsker seg jobb i helsesektoren, sier hun.
Keyse Awil Jama har vært på VO siden 2007, han begynte med helse- og sosialfag og har fullført lærlingperioden.
– Jeg tar allmenn påbygging (tilbud til elever fra yrkesfag som ønsker studiekompetanse, red.anm.) fordi jeg ønsker å studere på Høgskolen i Oslo. 
Fordi han forstår mer norsk nå, er det enklere for han å henge med i fagene, forteller han.
– Tidligere var det komplisert å følge med og jeg kunne være misfornøyd med hvordan ting var lagt opp, sier han.
Jama og Rojas mener det er viktig at elevene vet hvilke rettigheter de har, men at de må være flinke til å oppfylle plikter de har på skolen. 

Fakta:
Oslo VO Sinsen tilbyr eksamensrettet videregående opplæring for voksne, studieforberedende utdanningsprogram  med fordypning innen realfag og fellesfagene innen yrkesfaglige utdanningsprogram.
Inntaket skjer via Oslo Vokseopplæringsservicesenter.
“Bergenstesten”:
Test i norsk – høyere nivå (også kalt “Bergenstesten”) henvender seg til personer som søker opptak ved universiteter og høgskoler i Norge, og til arbeidstakere som trenger en dokumentasjon på sine norskferdigheter.

Dette gjelder først og fremst personer som ikke har norsk som morsmål, men testen er også aktuell for norske statsborgere som har eksamen fra videregående skole i utlandet. Testen tilbys på bokmål og nynorsk. Den muntlige testen henvender seg i første rekke til utenlandsk helsepersonell med utdanning fra hjemlandet.

Foto : Uzma Rana

Vi blir behandlet likt som nordmennene i klassen, og det er jo bra, men vi ligger ikke på samme nivå i norsk.

Språkprøve 2 og 3:
Norskprøve 2 for voksne innvandrere (nivå A2) og Norskprøve 3 for voksne innvandrere (nivå B1) er avsluttende prøver på den statlig finaniserte norskopplæringen. Prøvene består av en skriftlig og en muntlig del og kan avlegges på bokmål eller nynorsk.

Krav for bestått i norsk språk 3 ble i 2008 fjernet som krav for kvalifisering for kunne begynne studieplass pÃÂÂ¥ vidergendeskole pÃÃ¥ voksenopplÂ¥ Sinsen.
Foto : Uzma Rana

– Ikke lov å kreve bestått norsktest

Kravet om bestått norskprøve 3 for å kunne bli tatt opp til videregående for voksne ble fjernet fordi man ifølge opplæringsloven ikke har rett til å kreve dette, sier Torill Madsen Brandser.

Brandser er leder ved Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Hun forteller at den såkalte “voksenretten” til videregående opplæring er fastsatt i opplæringsloven. Retten gjelder søkere som er 25 år eller eldre og har fullført grunnskole, men ikke har videregående. Loven åpner imidlertid ikke for å stille spesielle krav til norskkunnskaper, forklarer Brandser.

Brandser medgir imidlertid at det er ønskelig med gode forkunnskaper i norsk.

Dokumentasjon

– I enkelte tilfeller har søker flyktet fra hjemlandet og har ikke dokumentasjon på sin utdanning. Søkeren må da gjennom en inntakstest i matematikk, norsk og engelsk, sier hun.

Men heller ikke denne teksten åpner for å avvise søkere på grunn av manglende norskkunnskaper.

– Vi foretar en helhetlig vurdering der vi ser på grunnskoleutdanningen i landet der søkeren kommer fra, intervjuet vi selv gjør med søkeren, samt resultatet av testen. Men vi kan ikke avvise en søker på grunn av dårlig skår i norsk eller engelsk.