Etterlyser bedre informasjon om omskjæring

Helsearbeidere påpeker mangelfull informasjon om kjønnslemlestelse, ifølge en fersk rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Foto: flickr.com
Helsearbeidere opplever informasjonsflyten omkring kvinnelig kjønnslemlestelse (omskjæring) som mangelfull og etterlyser bedring gjennom hele informasjonskjeden, skriver Dagens Medisin.
0Shares
Opplysningene kommer frem i en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI), som er basert på undersøkelser som sosialantropolog Torunn Arntsen Sajjad ved NAKMI har gjennomført.
Følger ikke opp egne vedtekter
Rapporten avdekker mangler ved tiltakene i helsesektorens vedtatte handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Dette gjelder tiltak 29 og 34, som omfatter henholdsvis informasjonsrutiner mellom helsestasjoner og sykehus samt helsetjenestens informasjonsarbeid for å forebygge kjønnslemlestelse.
Et av punktene som trekkes frem er manglende bruk av kvinnelige tolker for den aktuelle målgruppen, hvor blant annet er bruk av kvinnelige tolker mangelfull. Ifølge rapporten påpeker helsearbeidere at de vil ha bedre informasjonsflyt gjennom hele informasjonskjeden. 
– Her er det ikke nok at rutinene finnes, de må også følges, påpeker NAKMI i rapporten.