Blogger for flyktninger

Asylsøkere til Norge
Foto: Flickr/Creative Commons
Ny partipolitisk uavhengig blogg lanseres for å fremme en mer human flytkningpolitikk.
2.mars blir Flyktningsbloggen lansert, bloggen er et samarbeid mellom skandinaviske organisasjoner som jobber med flyktninger og menneskerettigheter. Iniativet for å fremme rettigheter for flyktninger ble lagt frem idag på Antirasistisk Senter.
– Murene rundt Europa vokser høyere og menesker utvises til forfølgelse, tortur og undertrykkelse i blant annet Iran, Afghanistan og Irak. Migranter og papirløse utnyttes av arbeidsgivere. Vi starter derfor denne flyktningbloggen, som er partipolitisk uavhengig med over 30 skribenter. Alle er ledende aktivister, politikere og organisasjonsarbeidere fra Sverige, Norge eller i EU, sier Magdalena Streijffert, redaktør for flyktningbloggen til utrop.no.

Motvekt til fremmedfiendtlighet

Blant de norske skribentene  finnes flyktningsaktivisten Petter Eide, Kari Helene Partapuoli som er leder for Antirasistisk Senter og Jon Ole Martinsen som jobber for Selvhjelp for innvandrer og flyktninger(SEIF).
– Vi ser hvordan rasistiske og fremmedfiendtlige partier har vunnet innpass ulike steder i Europa og har bidratt til å skape en negativ debatt mot innvandring. Vi må defor ta et oppgjør og kjempe for 
flyktningers rettigheter, sier Kalle Larsson, redaktør på Flyktninsbloggen.
Skribenter på Flyktningsbloggen er ikke enig om alt, men ønsker å fremme flyktningers rettigheter og øke fokuset på retten til beskyttelse fra forfølgelse og tortur. Bloggen vil og innholde personlige bidrag fra flyktninger som ankommer landet, de vil dele hvordan de opplever å bli motatt i landet de ankommer.
Negativt ladet asylsøkerbegrep
– Flyktninger er et tema som veldig få snakker om og debatten er ofte ensidig, i det siste er det papirløse som er utsatt og blir stilt i negativt lys. Asylsøkerbegrepet er blitt negativt ladet og disse personene blir mistenkeliggjort, sier Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter.
Hun mener Norges flyktningspolitikk er på sitt strengeste i dag, og at det er de svakeste asylsøkerne som får lide for dette.
– Jeg reagerer på at politikken er uvanlig streng mot papirløse som har oppholdt seg i landet over lengre tid. De har ingen rettigheter og får ikke tilgang til noe så enkelt som helsehjelp, sier hun.

Lærer av hverandre

Partapuoli forteller at siden bloggen er et samarbeid mellom skandinaviske organisasjoner så vil bloggen bli skrevet på svensk og norsk.
– Vi vil samle kunnskap om det som foregår med flyktninger i begge land. Bloggen vil bli en base for å finne informasjon og for å holde seg oppdatert om ulike situasjoner og hendelser. Men sist men ikke minst vil vi nyansere debatten som foregår om flyktninger, sier Partapuoli.