Unik avtale om nytt ungdomshus på Holmlia

Lanserte ny ungdomstiltak: Forandringshuset åpner neste år. Bydelsdirektør Monica Nordmoen og generalsekretær Øystein Magelssen fra KFUK-KFUM signerte avtaler for det økonomiske og praktiske samarbeidet i prosjektet. Avdelingsdirektør Janne O Raanes fra Kirkens Bymisjon og representanter fra Unge Holmlianere var også være tilstede.
Foto: Torstein Ihle/Kirkens Bymisjon.
I desember signerte Bydel Søndre Nordstrand og KFUK-KFUM en avtale om Forandringshuset, som sikrer unge et aktivitetstilbud i lang tid framover.
0Shares

Forandringshuset er et kultur- og aktivitetstilbud for ungdom som skal skape engasjement,
inkludering og mestring.

– Huset vil særlig rette seg mot unge i alderen 13-26 år, og blir åpent for bredden av unge i hele bydel Søndre Nordstrand. Oppstarten av Forandringshuset er en konsekvens av ønsket fra ungdom på Holmlia om en åpen møteplass. Det legges stor vekt på deltakernes medvirkning og egne initiativ, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Lokalene skal inneholde scenerom, musikkstudio, ungdomskafe, og en «hub» for utvikling av egne jobb-ideer.

– Kaféen blir hjertet i huset og skal drives av Kirkens Bymisjon, med sosialfaglig ansatte fra begge organisasjonene i staben. Kjøkkenet vil ha mulighet for arbeidstreningsplasser for ungdom.

Langsiktig plan

Forandringshuset Holmlia får gode økonomiske ressurser for langsiktig drift.

KFUK-KFUM og Kirkens Bymisjon bidrar samlet med tre millioner kroner per år i tre år. Dette er midler fra blant annet TV-aksjonen «Mindre alene sammen» i 2018. Søndre Nordstrand Bydel bidrar, gjennom Oslo-sør-satsingen, med kroner 1,5 millioner til
etableringen av Forandringshuset og kroner 1,5 millioner per år over tre år.

Forandringshuset åpner dørene i februar 2020.