Fire av ti aktive kirkegjengere er innvandrere

Innvandrere fra Polen er den største kristne gruppen i Norge, mens Etiopia er det landet som har flest afrikanske kristne. Blant asiatere er det flest filippinere.
Foto: Flickr.com
Ny kartlegging slår hull på myten om at innvandrere flest er muslimer.
Foreningen DAWN Norge, sammen med KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) og Flerkulturelt kirkelig nettverk (Norges Kristne Råd), gjennomførte en kartlegging av migrantmenigheter i stor-Oslo i 2010. Kartleggingen av migrantmenigheter i stor-Oslo viser at fire av ti aktive kristne i Oslo har innvandrerbakgrunn, skriver Korsets Seier.
Lanseringen av resultatet finner sted i ettermiddag i den vietnamesiske Baptistmenighet i Oslo. Kartleggingen vil blant annet vise at det er idag 91 immigrantmenigheter bare i Oslo.
Samme tendens i Danmark
Også hos vår nabo i sør finner vi lignende tall. 17.000 flyktninger og innvandrere går hver søndag til gudstjeneste, viser en opptelling i folkekirken, frikirkene, den katolske kirke og innvandrermenighetene. Opptellingen er foretatt i samarbeid med Kirkenes Integrasjons Tjeneste (KIT).
– Når der kommer 3.000 au pair-jenter fra Filippinene eller 10.000 arbeidere fra Øst-Europa, har de den kristne tro med seg. Mange nydansker konverterer dessuten til kristendommen, spesielt fra islam. De møter kristne som har den samme etniske bakgrunn som dem selv og som tar dem med i kirken. På den måten får de et nettverk, sier Hans Henrik Lund til Kristeligt Dagblad.