Stålsett: – Rettferdighet er moral og empati, ikke bare juss

– Plikten til å hjelpe et medmenneske i nød var viktigere for meg enn lydigheten mot en uklar rettsordning, sier tidligere biskop Gunnar Stålsett.

Han har fått mange varme reaksjoner etter at det ble kjent at påtalemyndigheten er innstilt på at den 84 år gamle pensjonerte biskopen må sone fengselsstraff for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker i elleve år.

– Jeg opplever i responsen at det rører ved hjertestrengene til folk. Det viser at rettferdighet ikke bare er et spørsmål om juss, men også et spørsmål om moral og empati. Man møter fremmede i døra med parolen «streng og rettferdig» i asylpolitikken. Det vi står overfor, er en ekstremt streng og urettferdig politikk, sier Stålsett til NTB.

Han karakteriserer behandlingen av ureturnerbare asylsøkere som en fundamental utfordring for rettsstaten og verdiene som ligger i et humanistisk og kristent menneskesyn.

– Vi står både overfor en politisk svikt og en systemsvikt, sier Stålsett.

– Dette er en sak om rettferdighet og medmenneskelighet. Om en gruppe mennesker som lever i usikkerhet og utrygghet, og ingen framtid. De er fratatt sin viktigste vei til verdigheten, det å få arbeide, mens livet er på vent. De er i et eksistensielt og personlig ingenmannsland hvor håpløshet preger mange fra morgen til kveld, sier Stålsett.

Ifølge siktelsen hadde Stålsett 55 år gamle Lula Tecle «jevnlig i arbeid» i sitt hjem fra 2008 til 2019 uten at hun hadde arbeidstillatelse. Tecle hadde fast jobb og egen leilighet da hun i 2011 ble fratatt skattekortet.

– Vi ber om en kortere ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sa politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2 da siktelsen ble kjent i slutten av november.

– Det er en lite brukt paragraf som har et vidt spenn av reaksjonsmønster – fra bøter til ubetinget fengsel. Avveiningen i denne saken blir i hvilken grad av forsett eller overlegg Stålsett har handlet. Han har tilstått og kan forvente en strafferabatt på 25–30 prosent, sier Kolloen til NTB.

I oktober ble menneskerettsforkjemperen og vikarbyråeieren Arne Viste fra Sola dømt til ett års betinget fengsel i en lignende sak. Arne Vistes selskap ble idømt en bot på 1,5 millioner kroner og inndragning av ytterligere 1,4 millioner kroner. Sola-mannen har anket dommen.

FAKTA OM GUNNAR STÅLSETT:

* Født i Nordkapp 10. februar 1935 (84 år)

* Utdannet Cand Theol.

* Formann i Senterpartiet 1977–79

* Generalsekretær i Det lutherske verdensforbund 1985–94

* Medlem i Den norske Nobelkomiteen 1985–90 og 1994–2002

* Biskop i Oslo bispedømme 1998–2005

* Risikerer fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker.

* Rettssaken går som tilståelsessak i Oslo tingrett torsdag 19. desember kl. 10–11 i sal 227.