Store forskjeller i irregulære migranters levekår

"Lala": i likhet med mange andre etiopiske papirløse kan hun ikke vende hjem. – Til det er situasjonen for farlig, sier hun.
Foto: Claudio Castello
Hvordan er det å leve irregulært i Norge? Det har Fafo, på oppdrag fra Utlendingsdirektoret (UDI), forsøkt å belyse i en rapport om levevilkårene til personer som er her ulovlig.
0Shares
FAFO-rapporten foreslår blant annet å se nærmere på mulige løsninger for irregulære migranter som har vært her over lengre tid og for hvem retur er usannsynlig. Tallene tar utgangspunkt i intervjuer med 29 asylsøkere med endelig avslag på asyl. 
Kontrastfylt tilværelse
Funnene viser at det er store levekårsforskjeller mellom irregulære migranter. Tilgang til arbeid, bosted, helsetjenester og et sosialt nettverk er avgjørende for deres levekår, og her er det stor variasjon i gruppen, skriver udi.no.
– Vi vet en del om levekårene for de drøye 4 000 med endelig avslag som fortsatt bor i asylmottak, men for de som lever utenfor mottakssystemet er kunnskapen altfor liten. Rapporten er bestilt fordi UDI ønsker å bidra til at debatten og eventuelle tiltak knyttet til personer som er i Norge uten papirer, i størst mulig grad skal basere seg på konkret kunnskap, sier assisterende direktør Frode Forfang i UDI.