Er arbeid nøkkelen til det gode liv i Norge?

Om etniske minoriteters deltakelse på arbeidsmarked og i samfunnet. Foredrag ved forsker Jon Rogstad.
Rogstad tematiserer arbeid som arena for integrasjon, og hvordan mange med innvandrerbakgrunn opplever å bli holdt utenfor arbeidslivets porter. Hvorfor velger ikke alltid arbeidsgivere den beste søkeren?
Jon Rogstad er forskningsleder ved Fafo, med doktorgrad i sosiologi fra UiO.