27 personer omfattes av regjeringens asylamnesti

KrF leder Kjell Ingolf jublet over å ha forhandlet fram asylamnesti. Det viser seg nå at dette gjelder kun 27 personer.
Utlendingsdirektoratet anslår overfor Dagbladet at regjeringens amnesti for asylsøkere som har vært lenge i Norge gjelder 27 personer. Men anslaget er usikkert.
0Shares

De fire regjeringspartiene har blitt enige om en avtale for asylsøkere som har vært lenge i Norge, og som ikke kan dra tilbake til sitt hjemland. Amnestiet omfatter personer som har vært i Norge over 16 år, og der alder pluss oppholdstid i løpet av 2021 tilsvarer 65 år.

Ifølge Dagbladet gjelder dette konkret 27 personer.

– Dette er utreisepliktige personer som bor i mottak, og utreisepliktige med en registrert privat bostedsadresse. Antallet i sistnevnte kategori er usikkert siden vi ikke vet om de befinner seg i Norge, selv om de er registrert med adresse i Folkeregisteret, sier senior presserådgiver John Olav Kroken i Utlendingsdirektoratet.

Ifølge tallene fra UDI – som naturlig nok ikke omfatter dem som måtte leve i skjul – er det mer enn 20 år siden tre av de 27 søkte asyl. For ni personer har det gått mellom 18 og 20 år, skriver avisen.

For at avtalen kan tre i kraft må regjeringen sende på høring et forslag om endring av en forskrift til utlendingsloven. Det kan dermed ta flere måneder før avtalen trer i kraft.