Skal lære flerkulturell konflikthåndtering

I februar startet Politihøgskolen et nytt etter- og videreutdanningstilbud. Studiet har fokus på forebygging og håndtering av konflikter i det flerkulturelle Norge.

Politihøgskolen bidrar med å forebygge konflikter mellom individer, grupper fra ulike kulturer som kan ha ulike grunnleggende virkelighetsforståelser.

Gjennom et nytt studium skal det gis mer forståelse for det flerkulturelle samfunnet og gjøre politiet bedre rustet til å håndtere slike situasjoner.

Gir bedre innsikt
Målgruppen er ansatte i politiet og lensmannsetaten som i sin jobb møter et flerkulturelt publikum. Men ansatte i andre offentlige etater kan også søke. Studiet gir 20 studiepoeng.

– Studiet skal gi studenten innsikt i en mangfoldig forståelse av konflikthåndtering gjennom teoretiske redskaper praktiske ferdigheter slik at de kan være i stand til å foreta reflekterte handlingsvalg og håndtere konflikter i et flerkulturelt samfunn på en profesjonell måte, sier førstelektor Jaishankar Ganapathy ved PHS, til magasinet Norsk Politi.