Skjult rusmisbruk blant innvandrere

Tungt: Rusmiljøene skaper en avstand mellom brukerne og det lokale miljøet de vokste opp i. Det kan gjøre veien tilbake vanskeligere å gå
Foto: Flickr.com
– Rusmisbrukere med annen etnisk bakgrunn gjør ofte sitt ytterste for å skjule at de har et problem, og da kan det bli verre, forteller Espen Freng og Bjørnar Bergengen. De er spesialkonsulenter i Rusmiddeletaten i Oslo kommune.
0Shares

Freng og Bergengen, som er henholdsvis sosiolog og kriminolog, mener hemmelighold av rusmisbruket blant innvandrere gjør at avrusning og reintegrering i samfunnet blir vanskelig.

Ifølge tall fra Rusmiddeletaten har 27 prosent av Oslos befolkning minoritetsbakgrunn. Tall fra Uteseksjonen i Oslo kommune, som driver oppsøkende sosialt arbeid blant barn og unge i Oslo sentrum, viser at andelen med minoritetsbakgrunn i de tyngre rusmiljøene ved Oslo S var 33 prosent i 2010, en nedgang i forhold til 2009. Da var det 42 prosent.

Skam
Andelen rusmisbrukere blant innvandrere er lav, men den sosiale skammen er tyngre.
Skammen henger sammen med at mannen ikke klarer å forsørge familien, og ikke kan sende penger til hjemlandet. 

Utsatt: Det er mye mer tabubelagt å ha et rusproblem blant innvandrere, forteller Espen Freng og Bjørnar Bergengen, spesialkonsulenter fra Rusmiddeletaten i Oslo kommune.
Foto : Uzma Rana

Skammen er ofte mye sterkere enn hos etniske nordmenn.

– Det som er avgjørende, er hvordan pårørende reagerer og om rusbrukerne får hjelp. De kommer fra en annen kultur der sanksjoner fra familie og samfunnet for øvrig tynger mye mer. Skammen er ofte mye sterkere enn hos etniske nordmenn, sier Freng og Bergengen.

Det sterke fokuset på skyld og skam bekreftes av Uteseksjonen. Det kommer fram i rapporten «Etniske minoriteter og rus» om Uteseksjonens arbeid som Rusmiddeletaten offentliggjorde i 2003.

Lite misbruk
Freng og Bergengen fra Rusmiddeletaten understreker at samfunnet er i endring hele tiden og at det stadig dukker opp nye grupper. Den største risikogruppen er asylsøkere som blir værende på mottak lenge.

– Det er mange ulike etniske minoriteter og graden av skam varierer veldig mellom dem. Det er stort sett gutter og menn som får rusproblemene. Generelt er det lite rus og alkoholbruk blant innvandrere. Men når det kommer til tyngre stoffer, er det en litt større andel, sier de.

Etniske minoriteter som har vokst opp her i Norge har stort sett samme rusmønster som nordmenn, det begynner med cannabis og alkohol og kan utvikle seg til tyngre stoffer etterhvert. Asylsøkere og flyktninger er en helt annen gruppe med andre behov, de har ofte traumer og kan bruke dop for å fortrenge tunge tanker. Asylsøkere er også lette å rekruttere som løpegutter fordi de trenger inntekt og ikke har andre muligheter.

Gutter som rekrutteres kan være helt ned i tolv-, trettenårsalderen. En del av dem er ureturnerbare papirløse asylsøkere.

Om rusbrukere
Svein Sandberg og Willy Pedersen har skrevet boken «Gatekapital»

Ifølge Svein Sandberg og Willy Pedersen kan rusbrukere deles inn i hip hop-kultur, der løpegutten dealer for å spe på med litt ekstra penger. En annen gruppe er «falne» gangsterne som har blitt misbrukere, de får raske penger og er i risiko for å bli rusavhengige. Den siste gruppen er asylsøkerne.

Islam påvirker rus – på godt og vondt

Et flertall av muslimer er totalt avholdende fra rusmidler. Det gjør at belastningen for rusmisbrukere med muslimsk bakgrunn blir større.

– Tung rusbruk hos unge med msulimsk innvandrerbakgrunn får større konsekvenser fordi de mister hele sitt nettverk, både i gatemiljøene og i familien, som de trenger for å komme seg ut av gatemiljøet, sier sosialantropolog Geir H. Moshuus. Han er ansatt ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og har forsket på unge menn med innvandrerbakgrunn i Oslos tyngre rusmiljøer.

Det å bygge nettverk rundt dem kan derfor være det viktigste vi kan gjøre for å hjelpe unge med innvandrerbakgrunn som er i rusmiljøene ut av en svært vanskelig situasjon, mener Moshuus.

Moshuus gjorde en studie av rusbrukere med innvandrerbakgrunn. Ungdomsmiljøer som Young Guns og A-gjengen vant tidlig respekt på gata. Men de drev ikke med synlig rusbruk. Rusbrukere med muslimsk bakgrunn kunne beholde respekten så lenge de ble oppfattet som selgere, men alle som ikke kunne skjule bruk av sprøyter sto i fare for å bli utestengt også fra gatemiljøene.

Unge som vokser opp i Norge

– De som har vokst opp i Norge har en annen situasjon enn unge andregenerasjonsinnvandrere og norske ungdommer. Men forskjellen er annerledes enn mange kanskje tror. Unge med innvandrerbakgrunn sier at de bruker mindre rusmidler enn andre unge. En av grunnene kan være at mange har muslimsk familiebakgrunn.

– Kanskje er det slik at islamske skrifter om totalavhold veves sammen med ønsker om å fortelle positive historier om hvem du er?

– Dersom det er slik, kan det ha stor betydning for unge med innvandrerbakgrunn som kommer i kontakt med rusmiljøene fordi det skaper en avstand mellom dem og det lokale miljøet de vokste opp i.