Lærerkurs: Den nazistiske staten, Holocaust og andre folkemord

0Shares
HL-senteret avholder todagers kurs for lærere på ungdomstrinnet. Kurset tar sikte på å gi deltakerne historiske kunnskaper og didaktiske redskaper innen noen sentrale temaer i samfunnsfag og RLE.

Kurset belyser følgende temaer:

1. Folkemord 

 • Å sammenlikne ulike folkemord i undervisningen – hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Massedrap i Srebrenica og folkemord i Rwanda 
 • Bruk av nettstedet www.folkemord.no i undervisningen  

2. Framveksten av nazismen 

 • Hvordan forklare framveksten av nazismen og den nazistiske staten?
 • Nazistisk ideologi og sammenlikninger med andre totalitære ideologier
 • Forslag til konkrete undervisningsopplegg 

3. Nazi-Tysklands utryddelsespolitikk 

 • Ulike offergrupper: jøder, slaviske folkegrupper, rom, funksjonshemmede, sovjetiske krigsfanger, politiske motstandere, homofile, Jehovas vitner og andre
 • Rasekrig i øst: “Lebensraum” og “arisierung” basert på rasebiologiske forestillinger
 • Bruk av primærkilder i undervisning om Holocaust i Norge

4. Antisemittisme og andre gruppefordommer 

 • Antisemittismens historiske røtter tilbake til Judas og de 30 gullmyntene
 • Antiziganisme – forestillinger og fordommer mot romfolket  
 • Fordommer mot jøder og muslimer i dag  

5. Film i undervisningen 

 • Hva finnes av film om folkemord, hvor finnes det og hvordan kan det brukes?
 • Undervisningsopplegg med tre filmer om norsk okkupasjonshistorie
 • Gratis DVD med filmklipp deles ut

6. Å undervise på og om minnesteder 

 • Didaktiske verktøy for arbeid med lokale minnesteder og åsteder
 • Minnestedene Auschwitz og Akershus som eksempler 
 • Omvisning i HL-senterets utstilling
Påmelding: 15. april