Dobbelt statsborgerskap tillatt fra 2020

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner viser til at den nye loven om dobbelt statsborgerskap i Norge følger en trend med mer globalisering.
Foto: Kjetil Ree, wikimedia commons
Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap.
0Shares

– Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til mer enn ett land, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i fjor.

I 2017 vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. I statsråd 1. november 2018 ble det vedtatt at endringene i statsborgerloven trer i kraft fra 1. januar 2020.

Endringen gjør at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap.

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere.